Afregning af gæstegebyr m.m.

Afregning af gebyrer fra gæstedeltagere foretages på nedenstående blanket.

Der sendes automatisk meddelelse til kasseren.