Københavns Afdeling

Seneste nyt fra Københavns Afdeling

Gå dig Glad ture

Turene er inspireret af det australske ABC-koncept: Act (Vi gør noget aktivt) – Belong (Vi gør noget sammen) – Commit (Vi gør noget meningsfuldt). Et af Københavnsafdelingens mange tilbud

Læs mere

Julekoncert

Den nærmer sig igen - julen - den hyggeligste tid på året.

Læs mere

Seneste vandrehistorie fra dvl.dk

En aftentur ved Sædding Strand kan være god hjernegymnastik. Foto Jens Andreas Pedersen

Gå dig til en skarp hjerne

Gang har ikke kun betydning for vores muskler og kredsløb, men styrker også hukommelse og indlæringsevne. Det er især god hjernegymnastik at gå nye ruter, du ikke kender i forvejen.

Læs mere
Agger Tange høfde 80 Barsk velkomst på Thy vandring Foto Bente Michelsen

Har du fået nyhedsbrev fra din afdeling?

Vores afdelinger blomstrer af aktivitet både i naturen, på hjemmesiderne og nu også i nyhedsbreve. De er fyldt med aktuel information til dig.

Læs mere