De Himmerlandske Heder

Kom ud hvor du næsten ingen mennesker møder. Denne tur på De Himmerlandske Heder mellem Aars og Løgstør byder på store vidder, historiske spor, et rigt dyre- og fugleliv og masser af frisk luft. Den viste tur er på 18,5 km, men kan afkortes eller forlænges efter temperament og ben.

De Himmerlandske Heder er resterne af et enormt hedeområde, der tidligere dækkede Vesthimmerland helt over til Rold Skov. I 1941 blev fredet et areal på 900 hektar for at bevare noget af den oprindelige hede. Denne fredning blev i 1990’erne udvidet til knap 1300 hektar.
Området er i privat eje fordelt mellem adskillige lodsejere; men på grund af fredningen er der offentlig adgang.

Man skal være meget uheldig, hvis man ikke spotter hjortevildt ud over hedesletten

Heden består af hedelyng og dværgbuske af rævling og tyttebær, mos og laver, smågrupper af egetræer, fyrretræer og enebærbuske, vekslende med græsarealer, som afgræsses af kvæg om sommeren. Der er et rigt fugle-, insekt- og dyreliv i området. Man skal være meget uheldig, hvis man ikke spotter hjortevildt ud over hedesletten. Om foråret og i forsommeren hænger hedelærken og kvidrer højt over ens hoved.

Afmærket rute

En rute afmærket med hvide pile på en blå baggrund fører vandreren rundt på heden. Men der er masser af låger og stenter gennem hegnene, som gør det muligt at vælge sine egne veje.
På Outdooractive-sporet nedenfor er en rute på 18,5 km, som fører forbi Skarpsallingkarrets findested, langs skovbryn, ud over lyngheden, langs Brusåen, forbi adskillige gravhøje og andre kulturspor i landskabet. Denne rute følger i store træk afmærkningen, men afviger dog flere steder.
Den afmærkede rute og en beskrivelse af området kan ses på folderen “De Himmerlandske Heder – Vandretur i et fredet område”.

Flotte græstuer i Brusåen, som snor sig gennem området

Startsteder

Den viste rute starter på P-pladsen “De Himmerlandske Heder” / “Skarpsalling Karret” på Aarsvej (hovedvej 29) ved 42,4 km-pælen. Man kan også starte i modsatte ende af heden fra en P-plads på Halkærvej. Og så er der 2 mindre P-områder inde i midten af hedearealet på Lolholmvej, som er en lang (sandet) grusvej mellem landsbyerne Brårup og Gundersted.

Længere eller kortere tur

På folderens kort kan man se, at man kan forlænge sin tur på både vestsiden af Aarsvej og på østsiden af Halkærvej. Man kan også se, hvor man kan korte turen af.

Folderen “De Himmerlandske Heder”
Rute i Outdooractive

God tur
Vagn

Flere ture på egen hånd

Sådan bruger du en rute i Outdooractive