Sønderjylland Afdeling

Næste tur og fotos fra de seneste ture

15 kilometer gennem blomstrende hede

Lørdag 22. august har turlederne Birte og Peter Steg tilrettelagt en fællestur på 15 kilometer på de store hedearealer i Midtsønderjylland, hvor farverige, nøjsomme planter springer ud i august.

Læs mere
Almstrup kanal

Foto fra de seneste ture

Turleder Peter Steg tog turen rundt om Tinglev. Turen blev på 17 km ud på Tinglev hedeslette, langs Almstrup bæk, ud i Tinglev mose og tilbage til byen gennem den …

Læs mere

Find en vandretur

Seneste artikler på siden

Fårene i Ny Frederikskog

Ny Frederikskog blandt kvier, får og engens fugle

Med Tøndermarskloven fra den 26 januar 2017 startede et omfattende naturprojekt, der skal sikre, at bestanden af flere sjældne eng- og vadefugle igen viser fremgang i marsken. Loven omfatter bl.a. …

Sønderjysk hede Danmarks svar på nordiske ødemark

Oplev et af Danmarks store og mest barske naturområder på en 16 kilometer lang vandring på hedesletterne i midten af Sønderjylland langs den gamle dansk-tyske grænse og få historien om …