Kategori: Tag ud på egen hånd

Turlederne i Dansk Vandrelaug har en omfattende viden om vandreture i Danmark, og de arrangerer mere end 2.000 fællesture om året.
DVL Sønderjylland giver dig også tips til at tage på vandring på egen hånd.
Ruterne er udvalg på grundlag af deres naturmæssige, kulturelle og historiske værdi.
De er opmålt og dokumenteret af mindst to medlemmer af Dansk Vandrelaug.

Det ægte grænseland

De fleste kender alene Kruså for grænseovergangen til og fra Tyskland, men hvis man stopper en kilometer før grænsen på den danske side, åbner det ægte grænseland sig; langt fra grænsehandel, grænsekontrol og trafikkøer.

Smedeby Grube

Tilbage til urskoven med vold og magt

Smadremænd er sluppet løs i Pamhule Skov mellem Vojens og Haderslev. De brændemærker, fælder, flækker, trækker træer op med rod og skærer barken af gamle, sunde træer.

Ny skovsø i Pamhule Skov.

Sønderjysk hede Danmarks svar på nordiske ødemark

Oplev et af Danmarks store og mest barske naturområder på en 16 kilometer lang vandring på hedesletterne i midten af Sønderjylland langs den gamle dansk-tyske grænse og få historien om desertører, en heltinde og sognet, der mistede kirken.

Øjet i bunden af tunneldalen på Nordals

En af Danmarks største industrivirksomheder, Danfoss, har hovedkvarter på Nordals, men området rummer også et af de mest markante danske landskaber, nemlig Ærskov Tunneldal med den øjeformede slugt Lønsøje. Denne tur på knap 11 kilometer går rundt om slugten mellem Havnbjerg Strand og landsbyen Havnbjerg.

Ærskov tunneldal

Vandring til toppen af Broagerland

Denne vandretur på 11 kilometer til toppen af Broagerland går gennem det sønderjyske morænelandskab med høje bakker og dybe dale, der blev skabt af voldsomme naturkræfter i den sidste istid. Overalt på ruten er der spor af menneskelig aktivitet fra den tidlige middelalder til i dag.