På toppen med DVL Sønderjylland

En samling af Sønderjyllands og Sydslesvigske tinder eller højdepunkter enten fordi punktet er højt eller fordi punktet har en særlig historie.

I 2020 planlægger DVL et nyt tema over vandringer inspireret af nordmanden Roger Pihls bog “Guide til Danmarks Bjerge”.
I vores område har vi ikke mange højdepunkter der kan måle sig med det øvrige land, men vi har et par stykker med en særlig historie, som f.eks. Gasse Høje der tjente som en fremskudt maskingeværstilling i forsvarsanlægget ”Sikringsstilling Nord” under Den Store Krig 1914 – 1918.

Billederne fra toppene bliver løbende skiftet ud da det at fotografere en bakke eller et stejlt landskab ikke er så nemt. Højden og stigningen ser vi med to øjne mens kameraet kun har et ”øje”. Fotografen skal derfor helst finde en ”modbakke” for at komme op i motivets højde, trænge landskabet sammen vha. zoom og finde en vinkel eller genstande i motivet så højden og stigningen til sidst træder frem af billedet.

Klik på GPS positionen og se positionen i Google Map.

Klik på billedet og se det i fuld størrelse.

Scheelsberg

Hvor: Hüttener Berge, Sydslesvig
GPS position: 54.428981, 9.663241
Meter over havet (moh): 106

Scheelsberg ligger gemt bag træerne her

Blandt tinder i vores område er Scheelsberg det højeste punkt, der ligger på toppen af Hüttener Berge, er skabt sammen med Duvenstedter Alpen af en mægtig gletsjertunge ind gennem Egernførde fjord og videre mod enden af Wittensee. Den har skubbet mægtige volde op langs dens sider, og hvor gletsjeren smeltede tilbage og kom igen i nye fremstød (svingede frem og tilbage – Gletsjersvingninger) har det gjort sit til at disse områder er rige på tinder – Scheelsberg, Heidberg og Aschberg.

Scheelsberg er et yndet område for mountainbike sport, og der er også lagt mange MTB-spor ud i området. For vandrer er der også flere ture i området – Især korte ture.
Rute 7 “Tanne” fra linkets liste over ture er en kort tur rundt om Scheelsberg.

Knivsbjerg

Hvor: Genner, Sønderjylland
GPS position: 55.134940, 9.442051
Meter over havet (moh): 99

Udsigt fra Knivsbjerg mod Genner Bugt

I 1895 blev grundstenen lagt til et Bismarck-mindesmærke på Knivsbjerg og kunne indvies i 1901. Mindesmærket var 47 m højt, og i en niche i tårnet stod en 7 m høj statue af den første rigskansler Otto von Bismarck. Statuen blev fjernet i 1919 og ført til Aschberg ved Egernførde – Læs mere under Aschberg her på siden.
Efter genforeningen 1920 blev den årlige fest ved tårnet på Knivsbjerg af væsentlig betydning for det tyske mindretal. Festlighederne blev op gennem 30’erne mere eller mindre overtaget af nationalsocialisterne, og efter 1940 holdt festlighederne helt op. Den 15. – 16 august 1945 sprængte danske frihedskæmpere tårnet i luften.

Dansk Vandrelaug ville overtage Knivsbjerg-Jugendherberge

I 1946 viste DVL interesse i at overtage det forladte Knivsbjerg-Jugendherberge, idet vandrebevægelsen igen var i vækst efter krigen, og at der på østkysten af Sønderjylland var stor mangel på vandrehjem. Læs artiklen fra den 13. september 1946 i Jydske Tidende.
I 1947 genoptog ”Deutscher Jugendverband für Nordslesvig” (Ungdomsforeningen) traditionen med Knivsbjergfestlighederne. Først efter København-Bonn-Erklæringen 1955 blev der enighed om oprydning på Knivsbjerg efter sprængningen i 1945.
Besøg endelig ”Mindestedet” over faldne i de to verdenskrige. Tavlerne over Den Store Krig 1914 – 18 har ingen navne indgraveret, da de repræsenterer både tyske og danske nordslesvigere. Krigen 1939 – 45 har indgraveret det tyske mindretals faldne, men familier for 83 faldne ønskede ikke deres faldnes navne på tavlerne, og i 1990 blev der yderligere fjernet navne på faldne dømt for krigsforbrydelser eller forbrydelser imod menneskeheden.

Knivsbjerg for det tyske mindretal kan sammenlignes med tilsvarende danske samlingssteder som Skamlingsbanken ved Kolding eller Skibelund Krat ved Askov.

Aschberg

Hvor: Hüttener Berge, Sydslesvig
GPS position: 54.417250, 9.690413
Meter over havet (moh): 98

Toppen af Aschberg med Rigskansler Bismarck i baggrunden

Blandt tinder i Hüttener Berge var Aschberg (dansk: Askbjerg) allerede i midten af 1800-tallet et yndet udsigtspunkt for den lokale befolkning. I 1904 blev jernbanen åbnet mellem Eckernförde og Owschlag. Det medførte at stedet rigtigt blev kendt som udflugtssted. Dengang kunne man se 16 kirketårne fra Aschberg, og det kunne man jo prøve at efterligne nu om dage.

Udflugtstedet Aschberg

Den første ejer af stedet (Hinrich Greve) åbnede i 1901 en sommerbeværtning på toppen. Han annoncerede med adgang til et udsigtstårn på 13 m af træ. Adgang til tårnet kostede dengang 10 pfennig og tårnet stod indtil 1929. Ejeren Hinrich Greve fik tårnet flyttet fra Mysunde, hvor det havde tjent som platform til Kejser Wilhelm II der i 1899 overvågede en stor militærøvelse med overgang af Slien. Desværre for Kejseren var vejret dårligt – Tåget og regnfuldt så han fik ikke ret meget at se. Først i 2013 er der kommet et nyt 20 m højt tårn tilbage på stedet.
På Aschberg står også den cirka syv meter høje bronzestatue af Otto von Bismarck der i 1919 blev flyttet fra Knivsbjerg og hertil for at undgå eventuelt hærværk efter genforeningen i 1920. Da man flyttede Bismarckstatuen i 1919 blev Bismarcks hoved fjernet eller han blev ”halshugget” for at få plads til ham på jernbanevognen. Statuen blev først igen rejst i 1930 – Læs mere om Aschberg under Smukkest.

Trendbjerg

Hvor: Løjt, Sønderjylland
GPS position: 55.074493, 9.462768
Meter over havet (moh): 93

Trendbjerg med udsigt mod Åbenrå Fjord
Trendbjerg med udsigt mod Åbenrå Fjord

Blandt tinder på Løjtland er Trendbjerg det højeste punkt ud af mange omkring Åbenrå fjord. Her har en gletsjertungen ind gennem Åbenrå fjord skubbet materialer op langs dens sider og bag Åbenrå by. Den har ikke efterladt sig en lavning/sø inde i landet, men mægtige volde langs hele fjordens kyst – Løjtland, bagom selve Åbenrå by og Bjergskov. Desuden er disse landskaber her også præget af dødis, der har ligget i landskabet som ensomme isklumper, der efter smeltning har efterladt sig de kuperede landskaber. Denne gletsjertunge, dens svingninger og dødisen er årsag til at disse landskaber er så rige på tinder.
Fra Snorhavevej 46 går der en lille sti op til toppen.

Høgebjerg

Hvor: Asserballe, Als
GPS position: 54.966401, 9.974497
Meter over havet (moh): 81

Toppen af Høgebjerg med den fredede hulvej.

Blandt sønderjyske tinder er Høgebjerg det højeste punkt på Als, og udgør den mest markante del af det bakkedrag, der strækker sig fra Sarup til Nørreskoven. Bakkedraget er en randmoræne, afsat af Lillebæltsgletsjeren parallelt med dens bevægelsesretning.
Ved udskiftningen af den nærliggende landsby Asserballe i 1774 blev Høgebjerg delt mellem 20 gårde med hver et lod, fordi jorden her var ringe – Grus, sand og ler. En hulvej med stensatte sider blev anlagt for at skaffe adgang til lodderne.
I starten af 1800-tallet blev der etableret en kæde af signalmaster (optisk signalering) fra Slesvig til København. I den forbindelse også en mast på Høgebjerg der kunne ses fra Fyn. Under god sigt kunne man sende et telegram over hele strækningen på 30 min. Omkring 1860 blev masterne afløst af telegrafmaster til morse-telegrafen (elektrisk signalering) hvor Høgebjerg tabte sin betydning.

Høgebjerg som rammen for radioamatørernes ”Field-day”

Experimenterende Danske Radioamatører (EDR)

I dag tjener Høgebjerg som rammen for radioamatørernes ”Field-day” konkurrence. Det har vist sig at Høgebjerg med dens højde og placering er et fantastisk godt sted at skabe kontakt (elektromagnetisk signalering) med andre radioamatører over det meste af Europa og længere ud over kloden.
”Field-day” går ud på at skabe så mange kontakter som muligt i alle radioamatørernes frekvensbånd over et døgn. Kontakterne regnes som QSO-point. Den amatørstation der samler flest QSO-point er vinderen af ”Field-day” konkurrencen.
Det Alsiske radioamatør-team er meget dygtige til denne form for konkurrence, og det skyldes til dels Høgebjerg, fordi der findes rigtig mange radioamatører i Midt- og Sydtyskland hvor Høgebjerg ligger perfekt til kommunikation med dem over VHF-frekvensbåndet og i højere frekvensbånd. Hvis f.eks. amatørstationen havde været placeret på Ejer Bavnehøj 170 Km længere mod nord ville de geometriske forhold for radiobølgernes udbredelse ikke kunne nå Midt- og Sydtyskland med samme styrke.

Blåhøj

Hvor: Løjt, Sønderjylland
GPS position: 55.076635, 9.502962
Meter over havet (moh): 79

Blåhøj med udsigt mod Barsø
Blåhøj med udsigt mod Barsø

Blandt tinder på Løjtland har Blåhøj en særlig historie. Fra Blåhøj kan man f.eks. se kirkespiret i Løjt, Barsø, Varnæs Hoved, Nordals og Fyn. På toppen af Blåhøj er der en informationstavle, der fortæller om Blåhøj og et sagn om en hovedløs præst. Sagnet fortæller, at Blåhøj Præst var en af de første præster ved Løjt Kirke. Han måtte bøde livet fordi han holdt med en oprørsk biskop, som efter al sandsynlighed var biskop Valdemar der var biskop i Slesvig (ca. 1182). Præsten blev dømt som landsforræder. Blåhøj blev udset som rettersted, og her på toppen af højen tog præsten afsked med sin menighed. Hans sjæl fik ikke ro efter døden. Hans genfærd kom forbi eller op på Blåhøj ved nattetide, i mange år efter henrettelsen.
Fra P-pladsen ved Skrevenstenvej 101 er der en lille sti til toppen.

Bygbjerg

Hvor: Felsted, Sønderjylland
GPS position: 54.985930, 9.503470
Meter over havet (moh): 75

Udsigt til vinterlandskabet fra bakkens top

Blandt alle vores tinder er Bygbjerg nok den flotteste kamebakke i vores område. Kamebakker kaldes også issøbakker, plateauagtige bakker opbygget af uforstyrrede, sorterede lag af ler eller sand og grus. Bakken er aflejret af smeltevand i et isbegrænset bassin i forbindelse med bortsmeltning af en gletsjer. I modsætning til en hatformet bakke er en kame ikke overskredet af is.
Felsted borgerforeningens flaggruppe hejser byens flag på Bygbjerg på alle officielle flagdagene. De går tro tidligt om morgenen op på Bygbjerg, hejser flaget og stryge det om aftenen og det selv om det regner, sner eller stormer. Det er altid en fornøjelse at vende hjem til Felsted og på lang afstand kunne se Dannebroget blafre lystig på Bygbjerg.

Scheersberg

Hvor: Quern, Sydslesvig
GPS position: 54.762362, 9.724227
Meter over havet (moh): 70

Tysklands nordligste Bismarcktårn.

Tysklands nordligste Bismarcktårn. Fra udsigtsplatformen er der en fantastisk udsigt over Angel, hvis landskab rækker fra Flensborg fjord i nord til Slien i syd. Vestpå langs med motorvejen A7/E45 til Østersøen i øst. Beboerne på Angel indviede dette tårn den 5. juni 1903 til ære for Otto von Bismarck der skabte den tyske nationalstat, indførte socialreformer og ikke mindst befriede Slesvig-Holsten for ”das Dänenjoch” (dansk ”danskeråget”).
Over indgangen finder man dette bevidst forkortet Bismarck-citat:
Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt!“ (dansk „Vi tyskere frygter Gud, men ellers intet i verden!“).
Citatet er fra en tale han holdt i rigsdagen i 1890, hvor han advarer Tyskland mod overmod og ville forhindre Tyskland involveret i farlige koalitioner og konflikter. Kort efter blev han afsat af Kejser Wilhelm II.
Der blev bygget 240 Bismarcktårne i perioden 1869 til 1934, der er 174 tilbage. Knivsbjerg ved Genner i Sønderjylland er det eneste sted i det nuværende Danmark hvor der har stået et Bismarcktårn – Læs mere under Knivsbjerg her på siden.

Dybbøl Banke

Hvor: Sønderborg, Sønderjylland
GPS position: 54.906255, 9.756477
Meter over havet (moh): 68

Dybbøl Banke set fra Gratelund, Broager

Fra Gratelund har man fin udsigt til Dybbøl Banke hvor krigshandlingen forgik i 1864. Fra bunden af Vemmingbund og op til møllen lå de tre skanser I, II og III næsten på stribe. De udgjorde venstreflanke af Dybbøl forsvarsværket. Netop venstreflanke var særlig udsat for beskydning hen over Vemmingbund, da skanserne næsten lå på stribe set fra Broager så var sandsynligheden for en træffer ret stor.
Nedenfor Gratelund ved Gammelmark og Dynt Strand havde den Preussiske hær etableret artilleri stillinger der kunne skyde ud på en afstand af 3 Km, mens danskerne kun med nød og næppe kunne skyde tilbage fra skanse II.
13 sekunder tog rejsen for en granat fra en riflet kanon på Broagerland til skanse II. De første 10 sekunder brugte udkigsposten til at bestemme granatens retning, hvis den var på vej mod skanse II, råbte han: – Broager, dæk! Så havde mandskabet tre sekunder til at komme i dækning.

Vongshøj

Hvor: Løgumkloster, Sønderjylland
GPS position: 55.088060, 8.921499
Meter over havet (moh): 62

Vongshøj – Det højeste punkt i sydvest Sønderjylland

På Toftlund Bakkeø nordvest for Løgumkloster strækker der sig et markant, ca. 5 km langt, bakkestrøg i nord – sydlig retning, hvor man finder det højeste punkt i det sydvestlige Sønderjylland – Vongshøj.
Fra tårnet på Vongshøj har man en enestående udsigt. Mod sydvest ser man ud over hele det flade vestsønderjyske landskab. Længst væk i horisonten skimtes Vadehavet.

Under den Store Krig 1914-18 havde det tyske militær et blinksignalanlæg på højen, hvor man med karbidlamper havde kontakt til bl.a. Ballum, Rømø og Sild (Sylt). Militæret kunne med disse blinkstationer holde kontakt længere ned gennem Tyskland. Under 2. verdenskrig var stedet observationspost for de tyske besættelsestroppers luftmeldetjeneste (flykending). Hertil havde de opført et 60 m højt tårn, hvor man endnu kan se de betonklodser, der holdt bardunerne til tårnet.

Gratelund

Hvor: Broager, Sønderjylland
GPS position: 54.878386, 9.727152
Meter over havet (moh): 57

Broager kirke set fra Gratelund

Blandt tinder på Broagerland er Gratelund det højeste punkt med en flot udsigt ud over Broager. Gratelund ligger i et højdedrag der er skabt af en mægtig gletsjertunge ind gennem Vemmingbund og videre mod Nybøl Nor. Den har skubbet mægtige volde op langs dens sider, og hvor gletsjersvingninger har skabt Dybbøl Banke sammen med Broagerland. Nybøl Nor er skabt af en mægtig isklump (dødis) efterladt under gletsjerens tilbagetrækning.

Udsigten fra Gratelund er enorm. Der er 360 grader udsyn til Broager land, Dybbøl Banke, Sønderborg Bugt og Flensborg Fjord. Start i landsbyen Dynt ved “Dynthuset”, Gratelund 2 og følg vejen Gratelund op til toppen. Her er der en lille bænk hvor udsynet kan nydes i fulde drag. I klart vejr kan man se 21 kirketårne/spir – Prøv om du kan gøre det kunststykke efter.

Uwe-Düne

Hvor: Sylt/Sild, Sydslesvig
GPS position: 54.954464, 8.330566
Meter over havet (moh): 52

Udsigt fra sandbakken – Uwe-Düne

Blandt tinder på Sylt er Uwe-Düne en klit eller en bakke af sand dannet af vinden.
Navnet har klitten fået efter juristen Uwe Jens Lornsen født på Sild 1793. Lornsen propaganderede for et Slesvig-Holsten løsrevet fra Danmark. I sommeren 1830 udgav han skriftet ”Om forfatningsværket”, der var et radikalt opgør med enevælden og helstaten, og stillede krav om oprettelse af et selvstændigt Slesvig-Holsten med eget parlament og egen lovgivning. Det gav ham et års fængsel og mistet embede.

Gasse Høje

Hvor: Skærbæk, Sønderjylland
GPS position: 55.160825, 8.801426
Meter over havet (moh): 51

Gasse Høje ved Skærbæk

Udsigtspunkt og maskingeværstilling i forbindelse med “Sikringsstilling Nord”. På toppen af højdepunkterne finder man ofte et postament som her på Gasse Høje. Postamentet er typisk en lav søjle af granit eller muret i sten. På toppen af postamentet er der markeret et fikspunkt som har været brugt under opmålingen af landet ved triangulering. Man behøver kun en sidelængde og to vinkler for at definere en trekant – Opmåling af det trekantede Danmark.

Tamdrup Høj

Hvor: Årøsund, Sønderjylland
GPS position: 55.263765, 9.662161
Meter over havet (moh): 49

Udsigten en grå vinterdag mod Bågø med Linderum i forgrunden

Blandt tinder ved Årøsund er Tamdrup Høj med sine 42 m i tværmål og 9 m i højden ikke alene er den største gravhøj i Sønderjylland, men også på landsplan hører den til blandt kæmperne. Højen har aldrig været arkæologisk udgravet, og derfor kan man ikke med sikkerhed sige noget om dens alder, men sandsynligvis opført i ældre bronzealder (ca. 1800-1000 år før Kristi fødsel).

Fra Tamdrup Høj er der en storslået udsigt over Haderslev Fjord, Haderslev Næs og Lillebælt. Det gode udsyn er også årsagen til, at højen både under Den Store Krig 1914-18 og 2. Verdenskrig blev benyttet som signal- og observationsstation for det tyske militær.

Gyldenbjerg

Hvor: Barsø, Sønderjylland
GPS position: 55.125733, 9.556566
Meter over havet (moh): 39

Udsigt fra Gyldenbjerg til Åbenrå fjord

Blandt tinder på Barsø er Gyldenbjerg det højeste punkt med en storslået udsigt over Lillebælt.

Høstbjerg

Hvor: Rømø, Sønderjylland
GPS position: 55.157222, 8.544274
Meter over havet (moh): 19

Udsigt til Rømø-dæmningen fra Høstbjerg

Blandt tinder på Rømø har Høstbjerg sammen med Stagebjerg rekorden blandt de højeste “bjerge” på Rømø. Der er dog ikke risiko for højdesyge. Høstbjerg har en placering på grænsen mellem skov og klithede, hvor der er en flot udsigt over vindskæve træer, heden, Rømø-dæmningen, Juvre Sand, Mandø og selv Esbjergs skyline tårner sig op i horisonten.
Rømødæmningen er på 9,2 Km, og blev påbegyndt allerede i 1938 som et beskæftigelsesprojekt. Grundet 2. Verdenskrig blev arbejdet først færdiggjort i 1948.

Foto i toppen er fra 2014 hvor DVL Sønderjylland netop besøgte Gasse Høje  ved Skærbæk med sine 51 meter over havet (moh).

Til toppen af siden