Fotos fra de seneste ture

Turlederne Birte og Peter Steg havde arrangeret en rundtur fra Kruså, Kobbermølle, Flensborg og retur gennem Klueser skov til Kruså. Her anden pinsedag er der mølledag i Tyskland, hvor flere af møllerne er åbne for publikum, og det benyttede vi os af.

Mølletur

Bergmühle/Bjergmøllen ved Flensborg-Nystaden, foto: Birte Steg

Lige over grænsen til mølledag

Kornsorter
Møllerens opgave til skolebørnene, foto: Peter Steg

Mølleren har lavet en opgave til skolebørnene der besøger møllen – 11 forskellige sorter hvor børnene skal udpege en sort der ikke er korn – Nemlig boghvede. Enkorn er den oprindelige kornsort, og har været dyrket fra ca. 4.000 f.Kr. i Danmark, men ikke efter klimaomslaget i jernalderen.

Se billederne her>>

 


Als rundt – Fra Fjordmosen til Blommeskobbel

Alstien
Alsstien, foto: Connie Romsøe

Alsstien mellem Mommark og Blommeskobbel er ganske enkelt forsvundet ud i havet efter stormfloden den 21. oktober 2023, og mange steder langs kysten er de smukke bøgetræer segnet ud i Lillebælt. På trods af ødelæggelserne gennemførte Niels turen med startvanskeligheder.

Se billederne her>>