Vild Natur

Vild Natur i Sønderjylland

Oplevelser i den “Vilde Natur” i Sønderjylland

Hvor er de store oplevelser i den “Vilde Natur” her i Sønderjylland? Er det i rørskoven, i marsken, måske i moserne, på heden eller i naturskovene? Svaret er mangfoldigt for alle disse steder kan give dig gode naturoplevelser.

Årets første måneder. Det er oplagt at starte i Nationalpark Vadehavet. Du kan få nogle unikke naturoplevelser med en vandretur på Marskstien eller i Ballum Marsken. Her kan du opleve de kæmpestore fugleflokke der bruger marsken og dens marker som spisekammer. Vintersædens hvedemarker er f.eks. en lækkerbisken for Bramgæssene. Du kan se store flokke af bramgæs med op til 10.000 gæs når de trækker til og fra spisekammeret.
De arktiske skønheder Sangsvanerne og de lidt mindre Pibesvaner, finder føde på marker hvor der har været majs, kartofler eller en mark med vintersæd. På disse steder optræder svanerne i store tætte flokke, ofte med 2 – 300 individer.

I foråret er der Sort Sol i rørskovene i Nationalpark Vadehavet. Eller de store gåseflokke på de udstrakte græsarealer i marsken. I Kongens Mose ankommer tranerne. Du kan opleve alle fire spættearter i Draved Skov når de banker på de hule træer. Kort sagt er der store oplevelser til dig der tager derud hvor de skabes.

Hugormene soler sig i marts på heden på Rømø og på Starup Hede ved Haderslev Fjord kan du finde Markfirben der varmer sig på stenene. I fjorden ses de sidste troldænder inden de trækker nordpå til den Svenske Skærgård. I Draved Skov høres spætternes trommen på de hule træer. Draved Skov er en af Danmarks ældste naturskove og den eneste egentlig Naturskov her i Sønderjylland.

På Halk Hoved blomstrer de blå kobjælder. På strandengene ved Noret har de Gule Engmyrer deres tuer. Vadefuglene yngler og i Lillebælt kan du være heldig at høre marsvinet. På øen i Haderslev Dam rykker Fiskehejren ind i kolonien.