Naturperler

Naturperler i det Sønderjyske/Sydslesvigske landskab er hovedsalig skabt af de sidste istider, vinden, havet og mennesket. De rummer mange smukke og spændende steder. DVL Sønderjylland giver her tips til mange af disse naturperler som kunne inspirere til et besøg.

Udforsk de mange smukke steder.


Isen og landskabet

På langt de fleste af vores ture i afdelingen møder vi disse naturperler i landskabet. Landskabet der er formet af de sidste istider, men også af mennesket der har skabt kulturlandskabet. Hertil hører faunaen og floraen der tilsammen skaber vores natur. Vores område har alle fire landskabstyper der hersker i Danmark – Morænelandskabet, bakkeøerne, hedesletten og marsken.

Tinglev hedeslette set fra Jejsing bakkeø.

Saale istiden

I perioden fra 390.000 – 130.000 år før nu (Saale istiden) var hele Danmark dækket af ismasser. Vores bakkeøer på gesten er fra den tid.

Eem havet
Aflejringer fra Eem havet

Eem mellemistiden

I perioden fra 130.000 – 117.000 år før nu (Eem mellemistid) var der varmt, næsten som vi kender det i dag. Fra den periode finder vi klinter med lag af den forgangne havbund, og flere steder sågar tørv fra moserne.

Kværs randmoræne.

Weichsel istiden

I perioden 117.000 – 11.500 år før nu (Weichsel istiden) nåede isen kun til den såkaldte hovedopholdslinje. Landskabet i dag er hovedsalig præget af denne periode med vores morænelandskab i øst og hedesletten på gesten i vest.

Sandflugtlandskab
Sandflugtlandskab med klimper på Stensbæk Hede

Vindens hærgen

Sandflugtlandskaber inde i landet er et resultat af brande, skovfældning og udpining af jorden. Vinden har fået frit spil til at flytte rundt på landskabet. Bjerge af sand skiftede plads og blev til klitter eller polde. Når forholdende var de rette dannes der klimper – en række fladtoppede sandbakker med fugtige moser på toppen.

Hamburger Hallig består af et enkelt varft

Havets kræfter

Efter 11.500 år før nu har havet med tidevandet og havstrømmene især præget vest Sønderjylland/Sydslesvig med dannelse af marsken, og til tider med stormfloder taget marsken tilbage, og efterladt enkelte øer som halliger som f.eks. Langli. Desuden har havstrømmene skabt vores barre-øer som f.eks. Rømø ved at flytte materiale op og ned langs kysten.

Sönke-Nissen Kog
Fårene med lam på diget foran Sönke-Nissen Kog

Mennesket

Mennesket har så forsøgt at tæmme havets kræfter ved at inddæmme marsken med diger, og har derved skabt en frodig landbrugsjord bag digerne og saltede strandenge foran digerne. Øerne er også forsøgt beskyttet med diger eller varfter. Halliger har varfter som eneste beskyttelse mod havet.

Inspiration er hentet fra bogen “Sønderjylland A-Å” udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.


Foto i toppen er Gejlå dobbeltbuede bro der fører hærvejen over åen. Motivet var i mange år at finde på Bov kommunes skjold.

Til toppen af siden