Generalforsamling 2024

Generalforsamling Dansk Vandrelaug Sønderjyllands Afdeling, lørdag den 2. marts 2024 kl. 10:00. Medborgerhuset Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa

Damms Gård

Damms Gård

Program:
kl.: 9:30-10:00 – Der serveres kaffe, the, rundstykker inden generalforsamlingen starter

kl.: 10:00 – Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
  Forslag: Erling Sørensen
 2. Formandens beretning
 3. Årsregnskab 2023
  Regnskabet er revideret af Bent Sørensen.
 4. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Christine Riis i hænde senest fredag den 16. februar 2024 på mail: christinestinne6@gmail.com
 5. Fremtidigt arbejde
 6. Valg til bestyrelsen, på valg er:Formand til bestyrelsen:
  Christine Riis (modtager ikke genvalg)
  Forslag: Hanne KjeldbjergMedlemmer af bestyrelsen:
  Harry Hjalting (modtager ikke genvalg)
  Forslag: Andrea Terp

  1 nyt bestyrelsesmedlem søges, forslag?

  Ikke på valg:
  Henning Husted
  Helga Mikkelsen
  Bjarne Pedersen

  Valg af 2 suppleanter:

  1. suppleant:
  Forslag: Grethe Damgaard

  2. suppleant:
  Forslag: Karl Arne Winther

  Revisor og revisor suppleant:

  Revisor:
  Forslag: Bent Sørensen

  Revisor suppleant:
  Forslag: Hans Christian Enevoldsen

  Valg af 2 landsmødedeltagere samt 2 suppleanter

  Deltager 1, forslag: Grethe Damgaard
  Deltager 2, forslag: Helga Mikkelsen

  Suppleant 1, forslag: Bjarne Pedersen
  Suppleant 2, forslag: Henning Husted

 7. EventueltGeneralforsamlingen slutterkl. 12:15 Frokost & en kort vandretur ved Helga Mikkelsen

  kl. 13:30 – 14:30 Kulturrejse til Georgien i 2019, foredrag ved Birte og Peter Steg

  kl. 14:30 Kaffe og kager – ordet er frit

  kl. 15:30 Forventet afslutning

  Af hensyn til traktement tilmelding til Henning Husted senest
  fredag den 23. februar 2024
  på mail: henning.husted@gmail.com
  eller tlf.: 2326 8629

Referat fra den ordinære generalforsamling kan læses her>>