Kategori: Smukkest

Under DVL Sønderjyllands vandreture rundt i det Sønderjyske og Sydslesvigske landskab møder vi rigtig mange smukke steder.
DVL Sønderjylland giver dig her tips til et udvalg af disse mange steder der kan inspirere til et besøg.
Find flere billeder og information om stederne ved at klikke videre på de enkelte billeder eller overskrifter.

Få alle de smukke steder vist på interaktivt kort her.

Aabenraa – Med gademiljøer af mange mindre borgerhuse

Allerede i 1940 hyrede byen Aabenraa arkitekt Peter Bredsdorff ind for at udarbejde en byplan for byen. Peter Bredsdorff var ikke hvem som helst, han er kendt for den såkaldte ”Fingerplan” for København. Desværre var planen for ambitiøs omkring de bevaringsværdige bygninger i bymidten, så Nationalmuseet blev bekymret ved planen. Til byens held er bymiljøet med de mange bevaringsværdige bygninger bevaret.

Postholdergården (Königlicher Posthalterei)

Frørup Bjerge – Et paradis for flagermusene

Ud af Slesvig-Holstens 15 forskellige flagermusarter findes de 9 her i skovene ved Frørup Bjerge. Der er sat et utal af flagermuskasser op rundt i hele området, og et forladt beboelseshus er blevet omdannet til en flagermuskælder, der giver dem rigtig gode muligheder for overvintring.

Vandrestier i Frørup Bjerge

Ejdersted – Med de 57 koge

Ejdersted kaldes denne sydligste store halvø, nord for floden Ejderen, Danmarks gamle grænseflod. Her hvor Ejderen løber ud i Vadehavet lå der oprindelig et væld af små øer. De er i dag inddæmmet i et stort landskab af 57 koge fordelt mellem en række frisiske storbønder.

Vester Hever fyrtårn

Okseøerne og Sønderhav en perle på Gendarmstien

Dampskibet ”Alexandra” glider forbi Okseøerne i det smalle stræde ved Sønderhav. Siden 1989 har skibet været tilbage på Flensborg Fjord med offentlige ture på søndage i sommerhalvåret. Skibet drives af foreningen "Förderverein Salondampfer Alexandra e.V. fra Flensborg.

Dampskibet Alexandra

Barsø – Et relikt fra istiden

Øens navn ”Barsø” har oprindelig været todelt - Bars Ø, som skrevet i Valdemars jordebog fra 1231. Navnet kommer antagelig af det oldnordiske ord Bars, der betyder ubeskyttet ryg. Øen ligger skærmende ud for Genner Bugt.

Udsigt fra Gyldenbjerg

Sønderborg – Jugendstil-byen ved Alssund

Sønderborg er Danmarks jugendstil-by. Her er der flest bygninger fra perioden i starten af 1900-tallet der er præget af denne stilart. Tag på en bytur rundt i byen med start ved Skt. Marie kirken og slut ved Sønderborg slot.

Jugendstil facade - Kongevej 64

Tønder – Byen på randen af marsken

Byen Tønder nævnes første gang i 1130 af den arabiske geograf Al-Idrisi. Han har beskrevet byen ”Tundira” som en ankerplads, beskyttet mod alle vinde og omgivet af bygninger. Oplev byen og omegnens landskab på Tønderstierne der en samling på 10 stier.

Kagmanden med Kristkirkens tårn

Bommerlund – Paradiset ved Gejl Å

Hærvejen krydser Gejl Å her ved Bommerlund. Hvis den skulle følge vandskellet så skulle vejen slå en mægtig bue ind om Kværs og Tørsbøl. I Bommerlund plantage er der rig mulighed for at vandre på stier og skovveje.

Bommerlund mindesten

Helgoland – Øen søfarerne sejlede uden om

Helgoland ligger ca. 70 km ude i Nordsøen, og har så meget at byde på af natur, fugle, sæler og historie at den er uundgåelig for en vandrer i DVL Sønderjylland. Tag færgen fra havnebyen Büsum lidt syd for Ejderdæmningen.

Løjt Land – Løkker indrammet af levende hegn

I 1982 blev et stort område på den østlige del af Løjt Land fredet for at bevare de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Især de levende hegn, der danner rammen om de mange løkker, var bevaringsværdig.

Stævning af hegn på Løjtland