Flensborg bymark i middelalderen – I dag et naturbeskyttelsesprojekt

Naturbeskyttelsesprojektet ”Stiftungsland Schäferhaus” ved Flensborg er et 472 ha stort naturområde tæt på byen. Fra 1558 var her Flensborg bymark, senere dyrket landbrugsjord og fra 1888 til 1999 et militært øvelsesområde.

Galloway i flere farvetegninger

Galloway i flere farvetegninger

I dag er den middelalderlige Flensborg bymark udlagt til natur med store græssende dyr som Galloway kvæg og Konik heste. Kvæget og hestene bider også af de mange solitære hvidtjørn i området, så de på sigt kommer til at ligne træerne på den afrikanske savanne.
Dyrene går ude hele året og er godkendt til det. Kvæg og heste har forskellige strategier for at modstå vinteren, kvæg opbygger et fedtlag henover året som de taber over vinteren – ca. 20% af egen vægt. Heste derimod opbygger ikke noget fedtlag, og taber heller ikke vægt henover vinteren, fordi de er i stand til at grave rødder og knolde op af jorden, og æde dem om vinteren.

Bunde Wischen

Bunde Wischen er et ”kvæggilde” der blev stiftet i 1986. Gildet blev stiftet fordi der i Slesvig-Flensborg kreds var planer om at plante skov på en orkidé-eng. Engen blev lejet af gildet der indkøbte Galloway kvæg til afgræsning på engen – Det var starten. I dag har gildet 900 Galloway, 100 Highland Cattle, 7 White Park Cattle og 15 Konik heste til 1500 ha naturområder ud over hele Slesvig-Flensborg kreds herunder ”Stiftungsland Schäferhaus”.

Gildets tanke med at holde dyr er, at når det er naturligt for en ulv at dræbe, så er det ligeså naturligt for mennesket at overvinde naturen. Derfor så driver de dyreholdet i naturområderne sådan, at der er tilpas mange dyr til græsning, så alt græsset ikke bliver bid af – Der bliver noget tilbage til frø og vinteren. Desuden tager de dyr ud til slagtning og salg.

Galloway kvæg

Galloway stammer fra Skotland og nævnes første gang af den romerske digter Livius (284-204 f. Chr.). Kvæget har navn efter stedet hvor det kommer fra – Galloway, der ligger mod sydvest ind mod Irland. Stednavnet Galloway komme fra gælisk i nGall Gaidhealaib, og betyder noget i retning af ”blandt fremmede og gælere”, hvilket hentyder til at området var befolket af gælere og skandinaver. Kvæget har to lag hår – Yderst et lag af normalt langt hår (dækhår) og inderst et lag af uldhår. Kvæget er godkendt til at gå ude hele året.

Konik heste

”Konik” kommer af polsk og betyder ”lille hest”. I 1780 indfangede man i Polen de sidste stammer af den europæiske udgave af vildhesten – Tarpan. Tarpanen overlevede længst på den sydlige del af de russiske stepper, men uddøde i slutningen af 1800-tallet.
I 1806 blev disse polske stammer fordelt til lokale polske bønder. Disse polske heste stammer har man så senere forsøgt at avle tilbage til den originale Tarpan. Det avlsarbejde er blevet til Konik hesten, som med lidt held kan ses her i ”Stiftungsland Schäferhaus”.

Den farverige eng

Den magre jord i ”Stiftungsland Schäferhaus” giver liv til mange små vækster, som kan klare sig med få næringsstoffer. En fordel i konkurrencen om at overleve. Hertil hører Bakke-Nellike, Flipkraver, gæslingeblomst, rundbælg, timian, blåhat og sarte græsarter som dværgbunke.

Flensborg Bymark

Fra 1558 var her Flensborg bymark, senere dyrket som landbrugsland og fra 1888 militært øvelsesområde. I 1945 ved krigsafslutningen stod her 419 flyveklar tyske fly og 300 defekte fly. De blev alle beslaglagt af englænderne.

Bymarkens grænsestenen fra 1601 markerer Flensborg bymark. Der var 4 bymarker ved Flensborg – Vi vandrer rundt der hvor Sct. Nicolai mark lå. Bymarken var delt op i et hav af små parceller kolonihaver om man vil. Her kunne byens borgere så leje og dyrke grønsager eller holde dyr.

Der findes flere vandrestier rundt i området bl.a. går Hærvejen/Ochsenweg tværs ned igennem området. Byen Harrislee har på deres hjemmeside kort og beskrivelser over disse stier.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Hytterkobbel – Fra en svunden tid med skovglashytter