Kvalitetsstier Varnæs Hoved

Varnæs Hovedsti og Naldtangstien.

Stierne på Varnæs Hoved har fået Dansk Vandrelaugs stempel som kvalitetsstier. Det betyder blandt andet, at de er afmærkede og ligger fjernt fra trafikstøj og industriområder.

Hele fem forskellige stier på mellem 3,4 og 7,3 kilometer fører gennem området. Stierne kan også kombineres.

Her foreslås Varnæs Hovedsti og Naldtangstien. Udgangspunktet er rød rute fra parkeringspladsen ved Varnæs Vig, Varnæsvigvej 50, 6200 Aabenraa. Turen er på otte kilometer. Dansk Vandrelaug har lagt ruten ind på ViewRanger, så ruten kan følges med en mobiltelefon.

Ved parkeringspladsen ligger udsigtspunktet Rævebjerg, hvor man i 31 meters højde har fri udsigt til Als Fjord. Ruten følger stranden og videre langs en skovsø til udgangspunktet.

Landskabet på Varnæs Hoved er et bakket morænelandskab gennemskåret af dybe kløfter, der er skabt af istidens smeltevand.

Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune har udgivet en folder, der beskriver området.

 

Kongelig classic 1855 passerer her Varnæs Hoved i 2018.

Udsigt til kapsejlads

En gang om året kan man fra Varnæs Hoved opleve Kongelig Classic 1855, som her på billedet fra 2018.
I 1855 fandt den første kapsejlads sted i Flensborg.

Her var Kong Frederik VII protektor og overrakte et drikkehorn til vinderen. I 2012 tog byerne Flensborg, Sønderborg og Aabenraa traditionen op igen. Kongelig Classic 1855 (KC 1855) er nu blevet til en maritim begivenhed, der markerer de tre byers sammenhørighed.


Foto i toppen er Varnæs Hoved set fra “Den gyldne løve”.