Nyheder

Halligen – Den Lange Næse

Hallig Langeness er den største af de nordfrisiske halliger på 10 km i længden og 1,5 km i bredden. Der er 21 værfter på halligen, hvor de 3 er ubeboede. Med skibet M/S Rungholdt fra Schlüttsiel kan et 2-3 timers ophold på halligen opnås afhængig af tidevandet og vinden.

Et kig ud over den lange næse

Vandreferier

Opdateret oversigt af DVL Sønderjyllands vandreferier. Vores vandreferier både dem under planlægning og publicerede annonceres her, da de typisk kræver tilmelding og uddybende information. Hold din turkalender ajour.

Lørdag i det sønderjyske midtland

Lørdag 24. august inviterer turleder Hildegard Ostrowski på en 16 kilometer lang vandring i det sønderjyske midtland omkring Fole i et landskab med vandløb, enge, hede og plantager.

Haderslevdalen giver masser af energi

Denne rundtur på 12 kilometer fører vandrerne gennem Haderslevdalen fra Christiansdal og rundt om Stevning Dam med et smut omkring Tørning Mølle.

Hegemosen – En botanisk perle i Sydslesvig

Hegemose (tysk: Hechtmoor) ligger ca. 30 km syd for Flensborg ved landsbyen Havetoftloit. Mosen blev allerede fredet i 1941, og rummer i dag planten Benbræk og flere sjældne orkidéer som f.eks. Hjertelæbe og flere gøgeurter. Her i landskabet ved Havetoftloit er der en 10 km rundtur, hvor man kommer igennem mosen.

Klokkelyng

Hallig Gröde – Flot flora af salttolerante arter

Strandengene på Hallig Gröde bliver gennemsnitlige oversvømmet med saltvand 30 gange om året. Det giver en helt speciel vegetation af pionerarter. Halligen nås nemmest med skibet ”MS Rungholt” der sejler fra Schlüttsiel.

Fårene på den saltede strandeng

Foto fra de seneste ture

Turen gik forbi Vibæk møller, torpedostation og sluttede på havnen i Sønderborg. Tak til turlederen, Niels Asmussen, og bagstopper, formand Christine Riis, der sås i fuld galop ned over stubmarken...

Als Rundt - 2. etape

Holnæs Nor – Naturreservatet ved Flensborg Fjord

Fra Flensborg kør ad B199 mod Lyksborg/Glücksburg og videre ud på halvøen Holnæs. For enden af vejen ude på halvøen er der en vendeplads og P-plads, her kan man starte på en rundtur langs stranden og tværs over halvøen. Holnæs er i dag et naturreservat på 400 hektar.

Øjet i bunden af tunneldalen på Nordals

En af Danmarks største industrivirksomheder, Danfoss, har hovedkvarter på Nordals, men området rummer også et af de mest markante danske landskaber, nemlig Ærskov Tunneldal med den øjeformede slugt Lønsøje. Denne tur på knap 11 kilometer går rundt om slugten mellem Havnbjerg Strand og landsbyen Havnbjerg.

Ærskov tunneldal

Hallig Oland – Den ældste af halligerne

Hallig Oland nås nemmest med skibet ”MS Rungholt” der sejler fra Schlüttsiel, men der må ikke være for meget vind og helst ikke fralandsvind, fordi ellers er der ikke vand nok i prilen (sejlrenden). Rundt om halligen går der en trampesti på 6 km. Den vandres nok bedst sammen med en overnatning på Oland.

Hallig Oland