Nyheder

Vild Gulerod blomstrer med højsommeren

Den vilde gulerod er formodentlig stamplanten til vores kultur-gulerod. Den blev af mennesker krydset med antikke gulerodsarter fra Afghanistan og Middelhavsområdet, og fik derved den kendte orange farve og den tykke rod.

Vild gulerod

Fotos fra de seneste ture

Turleder Niels Asmussen havde arrangeret en vandretur på Randbøl Hede. Fredet i 1932 og slap for opdyrkning - Gold kaldte de Udsynets Hede • de træge, som ikke forstod, • at Ødet er Skaberens Gave • til den, der vil prøve sit Mod.

Randbøl hede

Generalforsamling 2024

Generalforsamling Dansk Vandrelaug Sønderjyllands Afdeling, lørdag den 2. marts 2024 kl. 10:00. Medborgerhuset Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa

Damms Gård

Turfotos 2024

Billederne fra vores ture i 2024 er samlet for de enkelte ture i et album. De mange albummer optræder derfor som en fortælling over de enkelte ture.

Sådan finder du turoversigten

Dansk Vandrelaugs medlemsblad, VandreLiv, udgives fire gange årligt digitalt. VandreLiv indeholder ingen turoversigt.
BEMÆRK derfor at alle Dansk Vandrelaugs ture finder du på de 21 afdelingers hjemmesider.

Vandrer på skrænten ned til Vejle Å

Winderatter See – Oplev den gamle møllesø

Winderatter See, Sydslesvig et mosaiklandskab med bondeskove, overdrev, enge, mose og ådal, hvor der på overdrevene er op til 70 vandhuller der er renoveret til særlig gunst for et utal af frøer bl.a. klokkefrøer og løvfrøer.

Forvitret hvidtjørn ved Winderatter See

Turindberetning

Formular til indberetning af antal deltagere på vandreture og arrangementer i DVL Sønderjylland.

Turfotos 2023

Billederne fra vores ture i 2023 er samlet for de enkelte ture i et album. De mange albummer optræder derfor som en fortælling over de enkelte ture.

Det ægte grænseland

De fleste kender alene Kruså for grænseovergangen til og fra Tyskland, men hvis man stopper en kilometer før grænsen på den danske side, åbner det ægte grænseland sig; langt fra grænsehandel, grænsekontrol og trafikkøer.

Smedeby Grube

Rickelsbüller Koog – Et fugleparadis mellem eng og vade

Rickelsbüller Koog (dansk: Rikkelsbøl Kog) er inddiget sammen med Margrethe Kog i forbindelse med det fremskudte dige der blev bygget 1979-81. Kogen er opnævnt efter byen Rikkelsbøl der forsvandt under den store stormflod 1. december 1615.

Fuglelivet i Rickelsbüller Koog