Nyheder

Rumohrsgård Dyrehave midt på Als ved Hundslev

Skoven hørte tidligere til herregården Rumohrsgård, og i 1700-tallet blev skoven blandt andet benyttet som dyrehave med udsat dåvildt. Start turen ved Notmark kirke og følg stien til præstegården. Lidt længere mod Hundslev er der et skilt på venstre hånd mod Rumohrsgård Dyrehave.

Karsesøen i Rumohrsgård Dyrehave

Vandreferier

Opdateret oversigt af DVL Sønderjyllands vandreferier. Vores vandreferier både dem under planlægning og publicerede annonceres her, da de typisk kræver tilmelding og uddybende information. Hold din turkalender ajour.

Foto fra de seneste ture

Turleder Erling Sørensens tur "Der Kaiser in Hadersleben - første tur i Genforeningens spor gennem Haderslev". Der var 50 personer som trodsede blæst og regn for at opleve det gamle Haderslev i tiden fra år 1900 til 1920.

Haderslev har mange bygninger i tysk stil.

Turfotos 2020

Billederne fra vores ture i 2020 er samlet for de enkelte ture i et album. De mange albummer optræder derfor som en fortælling over de enkelte ture.

Vedsted – Oldtidshøje i hobetal

Egnen omkring Vedsted er meget rig på oldtidshøje. Inden for blot 3 km2 har der ligget mellem 100 og 150 gravhøje, og hører dermed til en af de højrigeste lokaliteter i Danmark. Start eventuelt fra Vedsted kirke og vandre langs Vedsted Sø de ca. 2 km ud til dysserne på Langdyssevej.

Vedsted langdysse på 92m

Stensigmose klint – En geologisk perle

De danske kyster med klinterne, strandengene og strandbredden er noget af det mest oprindelige natur vi har. Resten af det danske land er et kulturlandskab, og mange steder sågar et industrilandskab. Ved Stensigmose klint kan man se aftryk fra de sidste to istider, men især lerlaget fra Eem mellemistiden, da det sydlige Danmark var dækket af et hav. Klinten ligge på Broagerland ved Gammelmark.

Stensigmose klint

Tormaj Strand et paradis for fossiljægere

Tormaj er et lille samfund der ligger ud til Lillebælt på Haderslev Næs. Stedet har givet Tormaj dets navn - En lille eng i en slugt op fra stranden. Tag kærlighedsstien fra Tormaj gennem skoven mod Vilstrup Strand med de flotte udsigter fra toppen af klinterne.

Tormaj Strand