Nyheder

Kurser: Kan du bruge en hjertestarter?

DVL Sønderjylland har fået den hidtil sidste bevilling fra Trygfonden til førstehjælpskurser. Derfor er det sidste udkald til, at du kan deltage i et opfølgende kursus eller et grundkursus.

Rickelsbüller Koog – Et fugleparadis mellem eng og vade

Rickelsbüller Koog (dansk: Rikkelsbøl Kog) er inddiget sammen med Margrethe Kog i forbindelse med det fremskudte dige der blev bygget 1979-81. Kogen er opnævnt efter byen Rikkelsbøl der forsvandt under den store stormflod 1. december 1615.

Fuglelivet i Rickelsbüller Koog

Turindberetning

Formular til indberetning af antal deltagere på vandreture og arrangementer i DVL Sønderjylland.

Turfotos 2023

Billederne fra vores ture i 2023 er samlet for de enkelte ture i et album. De mange albummer optræder derfor som en fortælling over de enkelte ture.

Det ægte grænseland

De fleste kender alene Kruså for grænseovergangen til og fra Tyskland, men hvis man stopper en kilometer før grænsen på den danske side, åbner det ægte grænseland sig; langt fra grænsehandel, grænsekontrol og trafikkøer.

Smedeby Grube

Hytterkobbel – Fra en svunden tid med skovglashytter

Navnet Hytterkobbel er sammensat af ordene Hytter og Kobbel. Hytter er navnet på en arbejder i en glas-hytte (-værksted), samme ord som tysk Hütter. Kobbel er en betegnelse for partsjord, jord med flere ejere som f.eks. indhegnet skov, strandeng eller eng.

Shagbark Hickory bladene

Tilbage til urskoven med vold og magt

Smadremænd er sluppet løs i Pamhule Skov mellem Vojens og Haderslev. De brændemærker, fælder, flækker, trækker træer op med rod og skærer barken af gamle, sunde træer.

Ny skovsø i Pamhule Skov.

Generalforsamling 2023

Seneste generalforsamling for Dansk Vandrelaug Sønderjyllands Afdeling blev afholdt lørdag den 11. marts 2023, Medborgerhuset Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa.

Gruppebillede ved Felstedegen