Nyheder

Ny Frederikskog blandt kvier, får og engens fugle

Med Tøndermarskloven fra den 26 januar 2017 startede et omfattende naturprojekt, der skal sikre, at bestanden af flere sjældne eng- og vadefugle igen viser fremgang i marsken. Loven omfatter bl.a. Ny Frederikskog der især huser mange fugle.

Fårene i Ny Frederikskog

Tevring Krat – Dufter som en parfumeflakon

Tevring Krat er en del af Lovrup skov ved Arrild. Lovrup skov består af flere egekrat, egepur eller med en sønderjysk fællesbetegnelse – Skrøp. Disse skrøp indeholder en varieret flora af velduftende arter som kaprifolie og konvaller.

Tevring Krat i Lovrup skov

Helm Polde – En intens oplevelse på Toftlund Bakkeø

Skotsk Højland kreatur græsser her i klitlandskabet hele året. Det er til gavn for varmeelskende arter, såsom hugorm, firben og insekter. Helm Polde er en del af Hønning Plantage der ligger ved Arrild, og det er en intens oplevelse at vandre rundt i dette særprægede landskab af et indsande.

Græssende Skotsk Højland

Turfotos 2020

Billederne fra vores ture i 2020 er samlet for de enkelte ture i et album. De mange albummer optræder derfor som en fortælling over de enkelte ture.

Geest Kog ved foden af Tøndermarsken

Her ved Jejsing Bakkeø indsnævres Tinglev Hedeslette mellem Tønder og Sønder Løgum. Her har smeltevandet fra sidste istids gletsjer fået fart på, og har derved skabt den smukke erosionsskrænt i Jejsing Bakkeø. Fra Jejsing Bjerg er der en storslået udsigt over Tinglev Hedeslette, Grønådalen og Geest Kog.

Udsigt til Tinglev Hedeslette fra Jejsing Bjerg

Hjerpsted bakkeø – Et relikt fra Saale istiden

Her hvor Hjerpsted bakkeø møder Vadehavet findes et af de få steder, hvor der ikke er blevet bygget diger for at tæmme havet. Bakkeøen ender enkelte steder ud mod Vadehavet i klinter som f.eks. ved Emmerlev Klev, der nogle steder er 13 m høj. Start turen ved Hjerpsted kirke, og gå langs kysten mod syd til Emmerlev Klev. Tag tilbagevejen ovenfor kysten via Tingdal Plantage.

Emmerlev Klev

Rumohrsgård Dyrehave midt på Als ved Hundslev

Skoven hørte tidligere til herregården Rumohrsgård, og i 1700-tallet blev skoven blandt andet benyttet som dyrehave med udsat dåvildt. Start turen ved Notmark kirke og følg stien til præstegården. Lidt længere mod Hundslev er der et skilt på venstre hånd mod Rumohrsgård Dyrehave.

Karsesøen i Rumohrsgård Dyrehave

Vedsted oldtidshøje – Gravmæler i hobetal

Egnen omkring Vedsted er meget rig på oldtidshøje. Inden for blot 3 km2 har der ligget mellem 100 og 150 gravhøje, og hører dermed til en af de højrigeste lokaliteter i Danmark. Start eventuelt fra Vedsted kirke og vandre langs Vedsted Sø de ca. 2 km ud til dysserne på Langdyssevej.

Vedsted langdysse på 92m

Stensigmose klint – En geologisk perle

De danske kyster med klinterne, strandengene og strandbredden er noget af det mest oprindelige natur vi har. Resten af det danske land er et kulturlandskab, og mange steder sågar et industrilandskab. Ved Stensigmose klint kan man se aftryk fra de sidste to istider, men især lerlaget fra Eem mellemistiden, da det sydlige Danmark var dækket af et hav. Klinten ligge på Broagerland ved Gammelmark.

Stensigmose klint