Om os

DVL Sønderjylland er en af de 21 lokalforeninger under hovedorganisationen Dansk Vandrelaug.

Lokalforeningen Sønderjylland samler medlemmer, der bor i Sønderjylland og Sydslesvig.

DVL Sønderjylland er en selvstændig forening med bestyrelse, vedtægter og en årlig generalforsamling.

Dog opkræver foreningen ikke kontingent. Medlemmernes kontingent betales til hovedorganisationen, der yder et tilskud til lokalforeningerne på grundlag af deres aktivitetsniveau og medlemstal.

Alle tillidsposter i DVL Sønderjylland er baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft, og der er altid brug for flere frivillige.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse med ansvar for økonomi, kommunikation mm. Dertil kommer en gruppe turledere med bopæl overalt i Sønderjylland samt enkelte i Sydslesvig samt frivillige medarbejdere, der hjælper til med alt fra praktisk hjælp til hjemmesiden.

Turlederne kommer på eget initiativ med forslag til vandreture og gennemfører dem. Bestyrelsen medvirker til at lave en samlet turplan på grundlag af forslag fra turledere og øvrige medlemmer.

Turlederne er foreningens frontløbere. Det er dem, du møder på turene – og vi har altid brug for flere turledere se Bliv turleder.

Turene spænder vidt fra ren motion til ture, der kan kræve grundige forberedelser. Nogle turledere finder et tur, hvor du kommer ud og gå, får dig rørt og snakker med andre deltagere, det kan være f.eks. på en bynær sti eller i naturen. Andre turlederne gør meget ud af at finde de mest oplevelsesrige vandreruter. Nogle fortælle om Sønderjyllands historie andre om flora og fauna og den særlige historie om det levede liv, der afspejler sig i de lokaliteter, som deltagerne kommer igennem.

I turbeskrivelsen vil du kunne se, hvilken tur den enkelte turleder har lavet.

I Sønderjylland-afdelingen har du gode muligheder for at komme med på en spændende vandretur, da afdelingen omfatter både Sønderjylland og Sydslesvig – det største geografiske område i Dansk Vandrelaugs netværk.

Sammen med vores nabo vandrefæller i Wanderverband Norddeutschland e. V. afholder vi i vores områder en årlig fælles “Nabovandring”(Deutsch-Dänisches Treffen).  Det er en weekendtur med både danske og tyske vandrere, som går på skift mellem tyskerne og sønderjyderne. Denne tradition har nu bestået i 20 år.


Foto i toppen er fra Fyens hoved hvor bestyrelsen, turledere og frivillige var på tur i det grønne.