Om os

DVL Sønderjylland er en af de 20 lokalforeninger under hovedorganisationen Dansk Vandrelaug.

Lokalforeningen Sønderjylland samler medlemmer, der bor i Sønderjylland og Sydslesvig.

DVL Sønderjylland er en selvstændig forening med bestyrelse, vedtægter og en årlig generalforsamling.

Dog opkræver foreningen ikke kontingent. Medlemmernes kontingent betales til hovedorganisationen, der efter at have dækket egne omkostninger fordeler resten til lokalforeningerne på grundlag af deres aktivitetsniveau.

Alle tillidsposter i DVL Sønderjylland er baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft.

Bestyrelsen har tilknyttet en gruppe turledere med bopæl overalt i Sønderjylland samt enkelte i Sydslesvig.

Turlederne kommer på eget initiativ med forslag til vandreture og gennemfører dem. Bestyrelsen medvirker til at lave en samlet turplan halvårligt på grundlag af forslag fra turledere og andre medlemmer.

Turlederne er foreningens frontløbere.

Hver enkelt tur kræver grundige forberedelser. Turlederne skal ikke alene finde de mest oplevelsesrige vandreruter, men også fortælle om flora og fauna og den særlige historie om det levede liv, der afspejler sig i de lokaliteter, som deltagerne kommer igennem.

I Sønderjylland-afdelingen har turlederne særlige udfordringer, da afdelingen omfatter både Sønderjylland og Sydslesvig – det største geografiske område i Dansk Vandrelaugs netværk.

Sammen med vores nabo vandrefæller i Wanderverband Norddeutschland e. V. afholder vi i vores områder årlige fælles weekendture/Deutsch-Dänisches Treffen med både danske vandrere og tyske vandrere. Denne tradition har nu bestået i over 15 år.


Foto i toppen er fra Fyens hoved hvor bestyrelsen, turledere og frivillige var på tur i det grønne.