På sporet af en digter, en skibsreder og en forsvundet landsby i marsken

En vandring på 21 kilometer i den sønderjyske marsk efterlader et billede af mennesker, der ikke alene har overlevet barske livsvilkår gennem århundrede, men også har ydet en afgørende indsats for det Danmark, vi kender i dag.

Ballum kirke

Ballum Kirke kan ses i flere kilometers afstand i det flade landskab. Her ses den tæt på.

DVL Sønderjylland guider dig på en vandretur i det sønderjyske marsklandskab:

Start: Ballum Kirke, Vesterende, 31B, 6261 Bredebro. 1. Jens Rosendahls bænk. 2. Nordsøstien mod nord. 3. Ballum Sluse. 4. Ballum Slusekro. 5. Æ Markmandssti. 6. Museum Møller. 7. Markmandssti mod Skærbæk. 8. Marskmands Huset. 9. Marskmandsstien mod Rømødæmningen. 10. Til venstre ad Hjemstedsvej. 11. Til venstre ad Kystvejen. 12. Gå til højre ad grusvej til diget. 13. Gå til venstre ved diget mod syd. 14. Ballum Sluse, til venstre mod slusekroen. 15. Gå til højre ved kroen ad Kystvejen. 16. Æ Mærskvej. 17. Gå til højre ad Østerende, gul rute. 18. Markvej, afmærket som gul rute tilbage til kirken. Slut: Ballum Kirke.

Hent GPS-sporet til mobiltelefon eller anden digital enhed på viewranger.
(Kræver oprettelse og login).

Udskriv ruten fra en PDF-fil.

Udgangspunktet for denne vandring i Ballum og Husum Enge er P-pladsen ved Ballum Kirke, Vesterende, 31B, 6261 Bredebro.

Når man kører ind på parkeringspladsen ved kirken få hundrede meter fra Vadehavet og ser sig omkring, er det som tiden på dette sted gik i stå for flere hundrede år siden.

Illusionen bliver kun brudt af en servicebil fra firmaet Ballum IT, der ruller op til hoveddøren ved den lokale digters hus.

Vesterende Ballum er en af syv små Ballum-landsbyer på Hjerpsted Bakkeø. De øvrige er Rejsby Ballum, Buntje Ballum, Bådsbøl Ballum, Nørrehus Ballum, Husum Ballum og Østerende Ballum. Bakkeøen hæver sig op til 15 meter over det flade marskland.

Her i Vesterende er en majestætisk middelalderkirke omkranset af en lille klynge huse. Mange af dem er opført i klassisk vestslesvigsk byggestil med dominerende tage af tegl eller strå. Bebyggelsen kan føres flere hundrede år tilbage i tiden.

I de seneste år er talrige gamle huse i Ballum-landsbyerne blevet restaureret og ført tilbage til deres oprindelige byggestil med støtte fra A.P. Møller Fonden. Bølgeeternit, plastvinduer og tilfældige tilbygninger er røget ud og erstattet med oprindelig arkitektur og byggematerialer som træ, tegl og strå.

Det gamle sagn

Sorgagre stenen
Ligstenen på kirkekården, der har givet inspiration til talrige fortællinger om en skruppelløs magthaver, der drev en navnløs kvinde i døden for at redde sin søn.

En markant portal fører ind på kirkegården, der har flere store mindesten fra 16- og 1700-tallet. En af stenene med et udhugget segl har fået navnet “Sorg-Agre” til minde om en kvinde, der med et primitivt segl høstede en stor rugmark som bod for at redde sin søn, der var dødsdømt for drab. Da hun havde høstet det sidste neg ved solnedgang,faldt hun død om af udmattelse.

Historien om grænseløs moderkærlighed har inspireret kendte forfattere, og den er blevet omsat til teaterstykker, film og noveller. Karen Blixen har brugt den som en motor, der driver handlingen frem i novellen “Sorg-Agre”, om magt, grådighed og moralsk fordærv.

Den oprindelige historie fra 1634 vender vi tilbage til. Nu gælder det om at få nogle kilometer i benene i engene i det flade marskland.

Turen går ad en asfalteret sti ned til Vadehavet forbi højskolemanden og digteren Jens Rosendals stråtækte hus og en nyopført feriebolig for ansatte i Mærsk-koncernen.

Jens Rosendal har skrevet den kendte sang om at være forelsket: “Du kom med alt det, der var dig”, som er en af de mest populære sange i Højskolesangbogen. Han har skrevet over 1.000 sange og digte, og hans værker er oversat til 18 forskellige sprog. Jens Rosendal er kendt som Vadehavsdigteren og nede i vandkanten står hans bænk med indhugget navn, fødested og dato, Jens Rosendal født 17. maj 1932 i Tønder.

Få meter tilbage går ruten videre ad Nordsøstien mod nord langs diget til Ballum Sluse. Man kan også gå på digekronen.

Ballum Sluse blev anlagt af krigsfanger fra det tyske kejserrige.

Både diget og slusen blev opført under første verdenskrig af det tyske kejserriges franske og russiske krigsfanger for at beskytte marsken. Slusen regulerer vandstanden i Brede Å. Fra 1923 til Rømødæmningen stod færdig i 1948 var der færgefart fra slusen til Rømø. I dag er stedet er yndet udflugtsmål for fuglekikkere.

Få skridt tilbage til en P-plads går en vej ind i landet til Ballum Slusekro ved Kystvejen. Vi følger vejen nordpå og efter 200 meter går ruten til højere ad Æ’ Markmandssti til Ballum Pumpemøller, som Foreningen til Ballum Enges bevaring har restaureret. Vindmøllerne og et lille møllehus blev opført i 1842 for at pumpe vand til græssende kreaturer.

Landsby blev oversvømmet igen og igen

Uddrag af Karen Blixens originale manuskript til ”Sorg-Agre”.

I Møllehuset kan man læse om marsken gennem tiderne på en række plancher. Fra Møllehuset er der udsigt til den tidligere landsby Misthusum, hvor gårdene var opført på otte værfter. Værfter er opgravede høje, som ligger fire-fem meter over havets overflade. Udover værfterne var beboerne kun beskyttet af et beskedent sommerdige.

Landsbyen blev ødelagt af flere stormfloder. I 1634 knuste stormfloden mange bygninger og 44 mennesker druknede.

Det var under stormfloden i 1634, at sagnet “Sorg-Agre” udfoldede sig.

Alt bohavet fra gårdene i Misthusum flød efter oversvømmelsen til Skærbæk. Sønnen af en gårdmandsenke opdagede en mand, der stjal af vraggodset. Han blev så vred, at han slog manden ned med en rafte, og det overlevede tyven ikke. Sønnen blev fængslet og dømt til døden.

Moderen gik i forbøn for sønnen hos kong Christian d. 4. Kongen bestemte, at sønnen kunne slippes fri, hvis kvinden på kun en dag fra solopgang til solnedgang høstede en ager byg på en mark 250 meter syd for kirken i Ballum Vesterende.

Misthusum blev genopbygget igen og igen efter adskillige stormfloder gennem flere hundrede år, men i begyndelsen af 1800-tallet forlod de sidste beboere landsbyen.

Æ’ Markmandssti fortsætter ad en nyanlagt bro over Brede Å ved Døde Arm. Her er åen i sin tid blevet rettet ud for at give plads til mere landsbrugsjord.

Snart drejer stien skarpt til venstre mod Skærbæk til det fredede Markmandshuset. Huset fra 1810 på det nordlige værft blev til omkring 1900 brugt af markmanden eller byhyrden, der vogtede de græsende kreaturer.

Her kan turen afkortes ved at gå tilbage til slusekroen og følge GPS-sporet til Ballum Kirke, men vi fortsætter over Husum Enge mod Rømødæmningen.

Stilheden

Misthusum med markmandshuset
Marksmandhuset på det det nordligste værft er det sidste minde om en landsby, der forsvandt.

På de flade og åbne vidder er det ikke nødvendigt at bøje nakken for at se himlen. Den ligger i øjenhøjde hele horisonten rundt. Rovfugle jager i håb om at fange en stær eller to, men de små fugle holder sammen i store flokke parate til modangreb.

Stilheden overdøves, når man når frem til den befærdede Hjemstedsvej. Gå til venstre mod dæmningen og drej til venstre ad Kystvejen. Efter få hundrede meter slår man ind på en grusvej til diget. Her fortsætter turen mod syd langs diget til Ballum Sluse og videre til slusekroen.

Kroen blev opført som slusemesterbolig, og den ejes stadig af digelaget (lauget). Kroen er opført i den oprindelige byggestil på egnen med røde mursten, røde tegltage og småsprossede vinduer.

Indvendig er kroen som mange af de gamle bygninger på egnen beklædt med hollandske kakler på væggene. De vidner om, at landene langs Vadehavet altid har handlet indbyrdes. I Ballum har befolkningen gennem historien ikke alene ernæret sig som bønder, men også som sømænd og handelsfolk.

Hvis der er tid til et hvil, byder kroværtinden på kaffe og lagkage til 60 kroner.

Med eller uden krobesøg går turen sydpå ad Kystvejen få hundrede meter, hvorefter Æ Mærskvej dukker op på venstre hånd.

Her lå fire gårde, der blev udslettet af stormfloden i 1634. De blev i datidens skatte- og ejendomsregister beskrevet som “hollænderne i Ballum Mærsk”. Siden er Mærsk gået igen i mange slægtsnavne på egnen. Mærsk betyder marsk.

Familien Møller

Ballum enge
Marsken ser fredelig ud, men tag ikke fejl. Naturkræfterne har kostet liv og ejendom gennem århundrede.

Familien bag A.P. Møller – Mærsk koncernen kommer dog ikke fra Ballum, men fra Rømø.

Mærsk Mc-Kinney Møller rejste i 2002 en mindesten ved Sankt Clemens Kirke på Rømø med teksten: ”Laust Michelsen født o. 1670. Kommandør og landfoged på Rømø. Han var gift seks gange og blev far til 21 børn hvoriblandt datteren Maren, der blev stammoder til A.P. Møllers slægt.”

Laust Michelsen var hvalfangstkommandør i arktiske farvande.

Maren var barn af hans tredje ægteskab. Hun giftede sig med en Petersen, men i de følgende generationer gled Møller og Mærsk ind i slægsnavnet.

Fortsæt turen ad Æ Mærskvej til Østerende Ballum. Her ligger den gamle digegreves gård fra 1857 på toppen af bakken. Gården er restaureret i oprindelig stil med støtte fra Realdania og A.P. Møller Fonden. I dag bruges den firlængede, stråtækte slægtsgård som “bed and breakfast”.

Gå til højre ved gården og kort efter slår man ind på en markvej på venstre hånd, der er markeret som gul rute. Følg den tilbage til Ballum Kirke.

Sværhedsgrad

Turens sværhedsgrad er let på en dag uden stormvejr. Underlaget består af trampestier, grusveje og asfalterede stier og veje.

Turen er beskrevet og dokumenteret af Peter Steg og Jan Svanevik, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Kilder:
Skibsrederen af Søren Ellemose – om A.P. Møller-Mærsk koncernens historie.
Ballum Kirke – en vejledning af Lennart S. Madsen.
På tur i Danmarks historie -afsnit om Ballum af Elsemarie Dam-Jensen.
Hjemmesiden Dengang ved Uwe Brodersen.
Novellesamlingen Vinter-Eventyr af Karen Blixen fra 1942.