Haderslevdalen giver masser af energi

Denne rundtur på 12 kilometer fører vandrerne gennem Haderslevdalen fra Christiansdal og rundt om Stevning Dam med et smut omkring Tørning Mølle.

Stevning Dam set fra overdrevet.

DVL Sønderjylland guider dig på en vandretur i Haderslevdalen:

Start: P-plads, 1. Trappe, 2. Trappe, 3. Højkanalen, 4. Tørningvej, 5. Træbro, 6. Skarpt til venstre 7. Skarpt til venstre igen, 8. Grusvej, 9. Hærvejen, 10. Ladegård, 11. Drej til højre, 12. Hærvejen, 13. Militært område, 14. Dybdalvej, 15. Stevning Dam ruten, 16. Låge, gå op på overdrevet, 17. Låge, forlad overdrevet, 18. Tørningvej, 19, Tørning Mølle, 20. Tørningvej, 21. Vælg sti til venstre og gå tilbage til Christiansdal.

Hent GPS-sporet til mobiltelefon eller anden digital enhed på viewranger.
(Kræver oprettelse og login).

Udskriv ruten fra en PDF-fil.

Udgangspunktet for turen er parkeringspladsen ved Pamhule Skov, overfor Christiansdalvej 53, 6500 Vojens.

Gå over en græsplæne og følg trappen ned til Christiansdal Vandkraftværk.

Christiansdal er et tidligere industrisamfund, der benyttede sig af vandkraft som energikilde. Den første fabrik blev etableret i 1722. Den fremstillede blik.
I dag fremtræder Christiansdal som en grøn oase med skovklædte skrænter og våde enge langs Tørning Å. Kun støjen fra motorvej E45 skaber disharmoni.

Fortsæt fra vandkraftanlægget op ad trapper til den gravede kanal fra Stevning Dam. Følg stien på godt en kilometer langs kanalen og Haderslevdalen. Her bor den lille isfugl med den turkisblå overside, grønblå vinger og orangerød underside i skrænterne.

Højkanalen langs Tørning Å.

Tingstedet

Stien slutter ved et gammelt Tingsted ved Tørningvej, der er markeret med en stor mindesten.

Ruten fortsætter mod højre og efter få meter går den over en træbro på venstre hånd. Man kan fortsætte ligeud, men vi foretrækker den mere fysisk krævende og varierede rute ved at dreje skarpt til venstre efter broen og går op ad en trappe.

Følg den smalle sti. Snart kan Tørning Mølle og mølledammen skimtes mellem træerne til venstre. Stien fortsætter langs våde enge. På et tidspunkt slår stien et sving. Her gælder det om at slå ind på den første sti på venstre hånd for at fortsætte langs skovbrynet med gamle bøgetræer.

Hærvejen

Skovstien ender i en grusvej. Drej til venstre mod Hærvejen. Ruten fortsætter ad Hærvejen til højre mod landsbyen Ladegård.

Lidt før Ladegård kan man tage en afstikker til højre til en udsigt over dalen til Jernhyt Bæk. Området rummede i bronzealderen (1800 f.Kr.- 500 f.Kr.) flere bopladser.

Tilbage på Hærvejen fortsætter turen gennem Ladegård med velholdte gamle gårde. Midt i landbyen græsser skotsk højlandskvæg på en mark.

I udkanten af landsbyen fører en afmærket sti videre ad Hærvejen til højre. Stien deler sig ved bækken. Følg stien til venstre op gennem plantagen. Stien går langs hegnet omkring flyvestation Skrydstrup. Snart forlader vi Hærvejen og går til højre ad Dybdalvej.

Gennem sumpen

Efter et godt stykke vej dukker skilte til Stevning Dam op. Drej til højre ved informationstavlen og fortsæt gennem et sumpet område, hvor der er lagt skridsikre gangbrædder ud.

Gå gennem en låge og drej skarpt til venstre til toppen af overdrevet. Her er der hele vejen tilbage til Tørning udsigt over Stevning Dam. Dammen blev anlagt i middelalderen for at udnytte vandkraft.

Tilbage på Tørningvej går ruten til højre over dæmningen til Tørning Mølle og voldstedet.

Tørning Mølle

Kulturcenter

Voldstedet stammer fra en borg fra middelalderen. Den blev opført i 1300-tallet og var Sønderjyllands største borg. Den nedbrændte i 1597.

Borgen var residens for grev Gert (ca. 1290- 1340), der blev kaldt den kullede greve, fordi han var skaldet. Han spillede en væsentlig rolle i magtkampen om kongedømmet i Danmark.

Siden middelalderen har der været møller på stedet.

De tidligere møller brændte med omkring 100 års mellemrum. Sidste gang i 1907.

Den seneste mølle fra 1908 malede korn frem til 1975. Møllen var udstyret med to turbiner til el-produktion.

I dag er Tørning Mølle kulturcenter, men vandkraften udnyttes stadig til en mindre el-produktion i det gamle turbineanlæg.

Tag en slendretur op på borgbanken. Her har en møller anlagt en park af gamle træer. Han rejste rundt i Europa for at få ideer til mølledriften, og samtidig samlede han på træer. Mange af træerne er mere en 200 år.

Ruten går tilbage ad Tørningvej til Tingstedet, hvor stien fører tilbage til Christiansdal. Stien deler sig. Vælg den til venstre for at komme gennem skoven til udgangspunktet for vandreturen.

I 1907 brændte alle bygninger i Christiansdal. Vandkraftanlægget blev genopført som et elværk. Det blev taget i brug i 1911 og leverede strøm til halvdelen af Haderslev.

El-produktionen fortsætter i dag i mindre omfang. Værket drives af en gruppe frivillige fra det selvejede kulturcenter Tørning Mølle.

Sværhedsgrad

Turens sværhedsgrad er medium, da ruten er kuperet. Underlaget består af trampestier, kun lidt asfalt og brosten. I varme, fugtige perioder kræver turen beskyttlse mod myg.

Turen er beskrevet og dokumenteret af Peter Steg og Jan Svanevik, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også andre ture på egen hånd.

Kilder:
Tørning Mølle
Græseforeningen om den kullede greve
Dansk Ornitologisk Forening