Kyst til Kyst. Fra Blåvandshuk til Vejle – FULDTEGNET

Tag med Vestsjællands afdeling tværs over Jylland. Vi vandrer fra vest mod øst, fra de flade sandede områder med sparsom bevoksning i vest og langs de store vestjyske åer til vandskellet og videre langs Vejle å til vi ender i det østjyske bakkelandskab med bøgeskove og frugtbar jord. Sværhedsgrad: Grøn/4-5/140

Vi kommer til at opleve Jylland på tværs. Vi starter vores vandring ved Danmarks vestligste punkt, Blåvands Huk, hvor sandet er blevet aflejret af de store smeltevandsstrømme fra den seneste istid. Vind og vejr har flyttet rundt på sandet og dannet et fladt landskab med nøjsom vegetation og høje klitter. På kanten af Ho bugt ser vi indover de vældige vandflader, som er knyttet til Vadehavets evige vekslen mellem ebbe og flod. Længere inde i landet vil vi se menneskets kamp med at få udbytte af de magre jorde. Senere på turen vil vi følge de store å løb, og den første er Varde å, som snor sig i den flade landsskab mellem bakkeøerne, som stod tilbage i smeltsvandslandskabet. Dernæst kommer vi langs Holme å og Vejle å. Åerne har været udnyttet af mennesket til transport og industri. Åerne har fra begyndelsen været slyngede som gamle floder, men er blevet rettet ud af aktive landbrugs-og industrifolk, desværre til skade for dyreliv og naturen generelt. Heldigvis er åerne blevet genslynget for at sikre, at vi får en rigere natur tilbage. Vi når frem til det kuperede landskab, dannet af istidens gletcher, der stod og gravede sig frem og tilbage. Herefter skal vi følge Vejle å, som skar voldsomme dale ned i bakkerne. Vi passerer flere steder, som vidner om historiens gang, deriblandt Hærvejen, Drivvejen og en flot middelalderbro fra Harald Blåtands tid, Ravningbroen.

Turen begynder i Vejle, hvor vi mødes ved stationen og bliver kørt til Hovborg kro. Her bor vi fast med fuld pension. Drikkevarer er for egen regning. Hver dag bliver vi kørt til startsteder og afhentet fra slutsteder. Sidste dag når vi Vejle, hvor turen slutter.'

Praktisk info:

Daglig turlængde: ca. 21 km

Sværhedsgrad: Middel

Udrejse: Individuel ankomst til Vejle station, hvor vi mødes lørdag 24.8.2024 kl. 11 udenfor stationsbygningen på siden ved busholdepladserne. Umiddelbart efter er der afgang med bus til Hovborg kro, hvor vi modtages med frokost og efterfølgende check-in. Værelserne forventes først klar tidligst kl.15.

Hjemrejse: Vejle station 31.8. kl. ca. 16.

Tilmeldingsfrist: fra d. 10.1. kl.10 til og med 10.4. kl.10. Ved tilmelding betales et depositum på 1000 kr. Tilmeldingen er først bindende, når hele beløbet er indbetalt senest 10.4.

Pris pr. person: 7.700 kr. i delt dobbeltværelse og 8.850 kr. for enkeltværelse. Hvis kønsfordelingen på dobbeltværelser ikke går op, kan der blive tale om et tillæg. Husk at du selv står for rejse, ulykkes- og afbestillingsforsikring, og at afbud, uanset årsag ikke refunderes, medmindre du selv finder en afløser. Kan turlederne finde en afløser fratrækkes 500 kr. af det indbetalte beløb.

Minimum antal deltagere: 17

Maximum antal deltagere: 19

Ophold: Vi bor på moderne enkelt/dobbeltværelser med toilet, bad og TV på Hovborg kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg. Tel: +45 7539 6033.

Forplejning: Vi har fuld forplejning på kroen. Dette indbefatter morgenmad, smør-selv frokost inkl. opfyldning af egne termokander med kaffe/varmt vand og en to retters aftenmenu + incl. 1 vand. Altså drikkevarer for egen regning.

Informationsmøder: Efter aftensmaden hver dag holder vi et kort informationsmøde om næste dags tur. Her bliver der også mulighed for at følge op på dagens oplevelser mm. Hertil serveres en tør kop kaffe.

Tilmelding fra 10/1 – 10/4 kl. 10.00

Turen er udsolgt. Hvis du vil skrives på venteliste, så send en mail til Susanne på: sus.bp53@yahoo.dk

Tilmelding

Program for de enkelte vandredage:

Ankomstdagen

Efter indkvartering og frokost, går vi en lille tur i nærområdet af Hovborg på ca. 6-8 km.

Dag 1. fra Blåvandshuk til Broeng. 21 km.

Kyst til Kyst-stien starter – ved Danmarks vestligste punkt Blåvandshuk. Herfra går turen langs den fine sandstrand mod øst. Stien drejer væk fra stranden ved Mulddyrbunkerne og fortsætter mod nord op gennem klitterne til Oksby Klitplantage. Videre gennem Oksby og Bordrup. På strækningen mellem Bordrup og Broeng ved Hobugt mærker man naturens styrke. Når der er meldinger om stormflod, kan der ske oversvømmelse af dette område.

Dag 2. Broeng til Varde. 20 km.

På denne strækning går vi gennem den brede ådal, hvor engene langs åen har haft enorm betydning for bønderne. Engene gav saftigt og næringsrigt hø til dyrene, som kvitterede med gødning, der kunne spredes på den sandende agerjord. Stien følger engene på nordsiden af Varde Å til Janderup Ladeplads. Turen går videre mod øst til Varde Kær, og vi følger Varde å helt til Varde.

Dag 3. fra Varde til Hostrup. 23 km.

Stien fortsætter fra Varde by langs Varde Å ved Slotsbanken. Turen fortsætter gennem engområdet Kongens Kær, hvor åens naturlige slyngninger er blevet genskabt, så livet i åen er blevet langt bedre end tidligere. Videre langs Varde Å forbi heder og plantager til Karlsgårdeværket. Stien går langs nordsiden af Karlsgårde Sø, som er en kunstig opstemmet sø der leder vandet til Karlsgårdeværket, som nu er lukket, dvs. at elektricitetsproduktionen er ophørt. Stien går efter Karlsgårde Sø forbi Tambours Have. Frokosten indtager vi i Tambour Haven, som absolut er et besøg værd. Entreen er betalt. Her efter må vi gå på asfalt gennem Øse til Hostrup. Stien er omlagt på grund af naturgenopretning af Holme å.

Dag 4. fra Hostrup til Hovborg. 19,5 km.

Fra Hostrup følger stien Holme Å på sydsiden af ådalen, hvor vi kommer forbi Abild Hede. Vi går over åen og vi følger den på nordsiden frem til Tofterup. Her ligger Vester Starup Kirke smukt ned til åen. Efter Tofterup fortsætter stien på nordsiden af Holme Å. Resten af strækningen er ådalen fredet. Åen er aldrig blevet reguleret og har derfor det helt naturlige forløb i ådalen med tilhørende frodige enge omkring. På den sidste del af turen følger stien kanten af Baldersbæk Plantage forbi Villa Baldersbæk for at ende i Hovborg.

Dag 5. fra Hovborg til Fitting. 23 km.

Vi starter med at gå nede i ådalen ved Holme Å mellem Hovborg og Bække. Nord for Okslund, mellem Ravnhøj Plantage og Holme Å, ligger et smukt kuperet hedeområde. Længst fremme mod øst går turen gennem engene forbi Gispel mose, hvor Holme Å udspringer. Derefter kommer vi forbi Klebæk Høje, hvor ruten tager en afstikker til Bække. Stien fortsætter mod nordøst gennem agerland og plantager, og vi går et stykke på Hærvejen, inden stien drejer mod øst ved Nordbæk Plantage.

Dag 6. fra Flitting til Vingsted. 20 km.

Stien går ned til Egtved Ådal ved Nybjerg Mølle og fortsætter mod nord til Bindeballe Købmandsgård. Herfra går det mod øst over Vejle Å, som her hedder Tingkærvad Å. Ruten følger Vejle Ådal nord for åen, hvor vi går mellem skove og bakker indtil vi kommer til Ravningbroen, som blev bygget første gang i Kong Harald Blåtands tid. Turen slutter ved Vingsted Centret.

Dag 7 fra Vingsted til Vejle. 14 km.

Stien går stadig nord for Vejle Å til Vingsted. Herfra kommer et stykke syd for åen, langs skove og enge, inden den krydser over åen igen. Turen går videre forbi Haraldskær Fabrik og Haraldskær. Ved Skibet går stien op til hovedvejen, som den følger indtil vi drejer sydpå igen og går syd om Knabberup Sø og Kongens Kær. Slutteligt går vi mod nord ind til Vejle ved Trædballe og turens endemål er Vejle Station.

Mødested på kort

Indlæser…