Nørreskoven – Blandt Danmarks længste kystskov

Nørreskoven på østkysten af Als er 9 km lang, og har i sin tid virket som bolværk mod Venderne og andre sørøvere. Skoven rummer et væld af stier, og Alsstien følger skovens kyst i dens fulde længde.

Alsstien langs østkysten

Alsstien langs østkysten

I skoven er der registreret hele 80 fortidsminder. Af dem er en stor del lang- og runddysser fra bondestenalderen for ca. 3.000 år f.Kr. Strandstenen på billedet har en samling af tre offerskåle yderst på stenen. Strandstenen finder man på stranden ca. 500 m syd for Taksensand Fyr.

I perioden fra ca. 1100 til 1185 angreb, plyndrede og koloniserede de overvejende hedenske vendere danske kystområder. Als var ingen undtagelse, derfor blev kirkerne opført 2-3 km fra østkysten med den tætte skov som bolværk. Som yderligere forsvar opførtes der en borg i begge ender af øen – Nordborg og Sønderborg. Notmark kirke blev bygget som en fæstningskirke hvor områdets befolkning kunne søge ly i kirkens mægtige tårn.

Nygården ligger i den nordlige ende af Nørreskoven, og har siden 1728 været skovrider- og skovfogedbolig. I dag fungerer den som kulturhus. I forgrunden af Nygården ses Baronens Høj. Den imponerende runddysse stammer fra bondestenalderen ca. 3.000 år f.Kr.

Taksensand Fyr er opført i 1905 og var oprindelig 32 m højt. I 1953 blev det reduceret til 13 m fordi det øverste af tårnet slog revner. Fyret er et sektorfyr der leder skibsfarten udenom bankerne Hesteskoen-Søndre Stenrøn i Lillebælt.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Halligen – Den Lange Næse