Søgård Mose en unik hedemose

Siden 1936 har mosen ligget hen som et fredet naturområde. I 1986 blev hedemosen skænket til Fugleværnsfonden af den tidligere ejer. Fugleværnsfonden har i de senere år arbejdet med at bevare mosens særegne natur ved bl.a. at bekæmpe tilgroning med birk. Søgård Mose ligger ca. 10 km syd for Aabenraa, tæt ved Søgård.

Smalbladet Kæruld

Smalbladet Kæruld

Hedemoserne er blevet meget sjældne i Danmark. I dag findes de næsten kun i Vest- og Sønderjylland. Førhen blev hedemoserne i stor stil inddiget, afvandet, drænet og omlagt til agerland, og der blev plantet skov i mange af områderne.

Kærulden i Søgård Mose står som et tæppe af hvidt silke, som digteren Jonna Riegels (1892-1939) netop beskriver i hendes smukke digt:

Ud over mosen sig spinder
kæruldens hvide silke,
rytmisk for vinden den vugger
på slanke, svajende stilke.
Jeg nænner ej at betræde
den florlette skinnende hynde,
ej at berøre dets kyske,
jomfruelige fine ynde.

Tranerne har fundet vej til Søgård Mose. Siden den blev set første gang i 2007 er der blevet set traner i mosen hvert år. Traner er blevet set med yngle adfærd og mon ikke vi i dag har et ynglende par i mosen.
Folkeeventyr om tranen – En ulv åd et lam, fik en knogle i halsen og lovede en belønning til den, som frelste dens liv. Det gjorde tranen med sit lange næb, men i stedet for belønningen greb ulven den om halsen og lærte den at danse; som minde om denne uret danser tranerne endnu.

Moseperlemorsommerfugl – Dens larver lever af tranebær der findes overalt her i mosen sammen med rundbladet soldug. Sommerfuglen er i tilbagegang, men ses hyppigst i Jylland fordi moserne ligger tættest her.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Gabet til Dyvig – Danmarks måske smukkeste indsejling