Første fællestur siden marts

DVL Sønderjylland gennemfører 7. juni den første fællestur siden coronakrisen brød ud. Turen på 16 kilometer går rundt om Tinglev, langs vandløb og Tinglev Mose. Turen kræver tilmelding.

Turen begynder og slutter ved Tinglev Kirke.

Tinglev er en af Danmarks sydligste byer, hvor dansk og tysk mentalitet og kultur lever side om side, men områdets historie går langt længere tilbage end de seneste godt 150 års politiske omvæltninger.

Turlederne Birte og Peter Steg guider deltagerne helt tilbage til begyndelsen af vores tidsregning.

De har valgt at kombinere fem Tinglevstier til en 16 kilometer lang rundtur, der fører over en hedeslette, hvor Olgerdiget lå, videre til Tinglev Mose og tilbage til Tinglev med kirken og kirkegården, der rummer historiske gravsteder.

Olgerdiget var et mere end 12 km langt forsvarsværk, som blev anlagt mellem Tinglev og Aabenraa.

Det mægtige bygningsværk begyndte nær Gårdeby ved Gejlå, som er en del af Vidåsystemet. Herfra fortsatte det øst om Tinglev, videre mod Uge og op til Urnehoved øst for Bolderslev og antagelig helt ud til Aabenraa Fjord.

Forsvarsværket blev bygget af anglerne som en spærring over for Over Jerstal-folket i de første 100 år af vores tidsregning.

Turen gennemføres i overensstemmelse med de gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne med begrænset deltagerantal og krav om tilmelding.

Mødested: P-pladsen overfor Tinglev Kirke, Kirkepladsen 1, 6360 Tinglev, klokken 10.00.

Læs mere om søndagsturen, vilkår og tilmelding.