Helgoland – Øen søfarerne sejlede uden om

Helgoland ligger ca. 70 km ude i Nordsøen, og har så meget at byde på af natur, fugle, sæler og historie at den er uundgåelig for en vandrer i DVL Sønderjylland. Tag færgen fra havnebyen Büsum lidt syd for Ejderdæmningen.

Fuglefjeldet Lange Anna

På Helgoland finder man den sjældne og meget smukke røde flint – Helgolandflint. At Helgoland har været leverandør af rød flint i oldtiden, da øen var landfast med det øvrige Sydslesvig, er der ingen tvivl om. Måske er Danmarks smukkest stenalderdolk – Hindsgavldolken netop lavet af rød flint fra øen. Dolken kan opleves på vores nutidige hundredekroneseddel, som mange danskere går rundt med i lommen.

Helgoland optræder i historiske kilder 699 e.Kr. hvor missionæren Willibrord forsøgte at omvende øens stædige frisere til kristendommen fra deres nordiske afgud Fosete. Det lykkedes dog først 100 år senere, hvor biskop Liudger von Münster overbeviste øens frisere med vold og magt.
Øens navn menes ifølge Adam af Bremen, der i 1075 skriver at øen er ”helligt land” da alle søfarere og pirater undgik at gå i land på denne røde klippe.

Danmark erobrer øen

Under Store Nordiske Krig (1700-1721) erobrer Danmark øen, som den sidste fjendtlige enklave i Hertugdømmet Gottorp, og det førte dermed nærmest Hertugdømmet til udslettelse. Danmark erobrer øen den 8. august 1714 efter et voldsomt bombardement af øen. Herefter hørte øen under Danmark frem til 1807. Hvor øen blev besat af britiske tropper i forbindelse med, at Danmark måtte opgive neutraliteten under Napoleonskrigene.
Frem til den 10. august 1890 var øen kronkoloni i det britisk rige. Øen indgik i et bytte for øen Zanzibar ud for Tysk Østafrika. Herefter er Helgoland tysk, dog har øen visse privilegier som toldfrihed der er stadfæstet i ”Helgoland-Zanzibar kontrakten”. Derfor hører øen ikke toldmæssigt til EU.

Øens danske islæt i dag er det danske mindretal sammen med de nationale frisere, der er repræsenteret på øen ved Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). I november 2019 opnåede SSW flertal med 7 mandater mod 6 i øens Kommuneråd. SSW har deres virkeområde i Sydslesvig inklusiv Helgoland.

Vitaliebrødrene

I perioden 1389-94 fungerede Vitaliebrødrene som nogle, der var i stand til at bryde den danske blokade af Stockholm, og bringe fødevarer til den nødstedte by. Deraf navnet, men som kendes helt tilbage til Hundredårskrigen mellem Frankrig og England. De mest kendte af disse “Vitaliebrødre”, “fribyttere” eller pirater var Klaus Störtebeker og Gödeke Michels. Begge har en vis tilknytning til Helgoland som skjulested. Disse pirater kan beskrives som et socialt broderskab der byggede på gensidig støtte – “Likedeeler”. Deres valgsprog var “Guds venner og hele verdens fjender”.
Når piraten Klaus Störtebeker tog fanger blev dem med penge skånet, de ældre og svage kastet over rælingen i havet, og dem der så sunde og stærke ud kom på en prøve. Störtebeker var kendt som en der kunne drikke og spise meget, så de sunde og stærke skulle i et drag tømme Störtebekers mægtige krus fyldt med vin. Kunne de det blev de optaget som lærling i sørøverfaget. Dem der ikke kunne havde spildt deres liv.

Fuglefjeldet

Fuglefjeldet ”Lange Anna” er indtaget af forskellige havfugle som Sulen, Lomvie, Alken og Riden. Sulen er en elegant flyver, og fanger dens føde under vandet startende i et styrtdyk. Den yngler her på Helgoland siden 1991. I dag er der ca. 400 par på øen og antallet stiger.
Gråsælen er en af Europas største rovdyr. Hannen kan veje op til 330 kg. På øen Düne, der ligger 10 min. sejlads fra Helgoland, kan man komme meget tæt på sælerne.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Løjt Land – Løkker indrammet af levende hegn