Kategori: Smukkest

Under DVL Sønderjyllands vandreture rundt i det Sønderjyske og Sydslesvigske landskab møder vi rigtig mange smukke steder.
DVL Sønderjylland giver dig her tips til et udvalg af disse mange steder der kan inspirere til et besøg.
Find flere billeder og information om stederne ved at klikke videre på de enkelte billeder eller overskrifter.

Få alle de smukke steder vist på interaktivt kort her.

Sort sol – Overnattende stære i marsken

Det kan være en kæmpe oplevelse, at se op mod 500.000 stære der samles i en flok, når de lægger an til overnatning i marsken forår og efterår. Denne hvirvlende sky af stære kan opleves flere steder i marsken. Det mest kendte sted er ved Aventoft i Sydslesvig lige syd for Tønder.

Katinger Watt – Et fugleparadis i Sydslesvig

Katinger Watt ligger ved Ejderens udmunding til Nordsøen ved byen Tønning i Sydslesvig. Lige ved Ejderdæmningen ligger der en koloni af havterner, som er et godt emne at fotografere både i luften og på land, men de kan være aggressive her ved deres yngleområde.

Havets skibe i uvant landskab på Kielerkanalen

Nyd de store skibe, når de langsomt og næsten lydløst passerer igennem kanalen, fra verdens længste bænk (575,75 m). Fra Rendsborg kør ud ad vejen: Kanalufer (K47), og parker på en af de mange P-pladser langs kanalen. Gå langs kanalen ad betonfliserne på kanalens nordlige side.

Stevning Skov på Als – En botanisk perle

Stevning Skov er en såkaldt stævningsskov. Stævning er en gammel alsisk driftsform, hvor træerne fældes hvert 10 - 15 år. Det giver meget lys til skovbunden, og derved en meget artsrig vegetation. Stevning Skov på Als findes ved at følge skiltningen til Sandvig fra landsbyen Stevning ved Guderup. Her ved Sandvig er der en lille P-plads og en sti ind i skoven.

De ranke bøge i Skelde Kobbelskov

Skoven er en flot og frodig sønderjysk løvskov på østkysten der overvejende består af bøge. Skoven ligger på Broagerland, og findes ved at køre fra Brovej mod Dynt og videre til Skelde. I Skelde er der skiltet til Skeldekobbel, hvor skoven ligger ud til Sønderborg Bugt.

Margrethe søen i Gråsten skovene

Margrethe søen er den største af prinsessesøerne i Gråsten skovene. På engene ved søen blomstrer der hvert år omkring 1. juni i tusindvis af smukke orkidéer. Søen findes nemmest ved at køre ind ad Egedam fra Felstedvej nord for Gråsten.

Det fremskudte dige ud for Højer

Det fremskudte dige - Et fælles dansk/tysk dige opført i tiden 1979-1981. Diget går fra Emmerlev Klev i nord til Hindenburgdæmningen til Sild i syd. Landskabet findes nemmest ved at køre til Siltoft grænseovergang, hvor man har en panoramaudsigt over det inddæmmede marsklandskab.

Marsklandskabet Ballum Enge

Ballum Enge er en af de smukkeste marsklandskaber i Sønderjylland. Her er ingen udsigtspunkter kun et stort panoramalandskab. Landskabet ligger mellem vejen over Rømødæmningen i nord og landsbyen Ballum i syd.

Flodlandskabet Ejder-Trene-Sorge

Flodlandskabet Ejder-Trene-Sorge er et enestående landskab i Slesvig - Holstens indland. Landskabet ligger mellem den kendte storkelandsby Bergenhusen og Süderstapel. Start turen i Süderstapel og følg rundt det utal af ridestier der findes i området.

Flodlandskabet Ejder-Trene-Sorge

Halk strand, noret, feddet med rævehalen

Området ligger i Haderslev kommune og nås ved at køre gennem Brunsbjerg og forbi campingpladsen til en stor P-plads for enden af vejen. Her går det ned til stranden.