Kruså tunneldal langs landegrænsen

Kruså tunneldal snor sig i en flot bue langs landegrænsen mellem Danmark og Tyskland. Landskabet kan opleves fra både dansk og tysk side henholdsvis Gendarmstien og Grenzroute/Ochsenweg.

Kruså tunneldal skærer 40 m ned i landskabet

Kruså tunneldal (tysk: Das Niehuuser tunneltal) snor sig over en ca. 7,5 Km lang strækning fra Flensborg Fjord til Padborg og skærer på dens vej 40 m ned i landskabet. Kruså tunneldal er skabt under den sidste istid hvor smeltevand er sivet ned igennem den 300-500 m høje gletsjer, og samlet sig i ”floder” af vand under gletsjeren under højt tryk, som derved er presset ud under gletsjerens forreste rand. I bunden af tunneldalen møder man flere steder tuegræs som udmærket kan være 60 -70 år gamle.
Mød de sidste rester af borgen “Nyhus” der blev anlagt omkring 1345 af den holstenske greve Nicolaus. Borgen tjente til beskyttelse af Flensborg, og senere som toldsted i forbindelse med Hærvejen, der går lige forbi borgvolden. Hærvejen med ”Den krumme vej” ved Rønsdam er vejen der førte forbi Nyhus og til kvægmarkedet i Flensborg. Flensborg der blev købstad i 1284.

Medkongen Harald Klak

Der er knyttet et sagn til området her ved Kruså tunneldal der handler om medkongen Harald Klak – Den første kristne vikingekonge. Harald opnåede støtte hos frankerkongen Ludvig den Fromme mod at han lod sig døbe i Ingelheim ved Rhinen. Nu kunne Harald med den frankiske konge i ryggen gøre et forsøg på at erobre den danske krone som ene konge. Med på rejsen til Danmark var den frankiske munk Ansgar (801-865). Han skulle på den frankiske konges foranledning drive missionsvirksomhed i Danmark under Haralds beskyttelse. Det kom der nu ikke meget ud af, for Harald bliver dræbt “i grænselandet nordpå” år 852, og det menes at være sket i Kruså tunneldal.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Hertugbyen Augustenborg – Det mest helstøbte barokanlæg i Sønderjylland