Abkær Mose

Turen går gennem varieret randmorænelandskab. Kuperet mod øst og fladt mod vest. Området har gennem årtusinder været eftertragtet. Indenfor blot 3 kvadratkilometer har der ligger flere hundrede gravhøje. Vi kommer forbi mange af dem. Vi starter rundt om Vedsted Sø og ad hærvejen til Abkær Mose og gennem Stengelmose til Immervad. Frokost ved hærvejsherbergen ved Immervad Bro. Herefter til Abkær og ad Langdyssevej forbi Vedsted dysserne og møllen tilbage til kirken.

Stengelmose, Foto: Bent Sørensen


Vedsted sø med kirken i baggrunden, Foto: Bent Sørensen


Hærvejsherbergen ved Immervad bro, Foto: Bent Sørensen

Immervad Bro, Foto: Bent Sørensen


Vedsted dysserne er en af de mest imponerende grupper af fortidsminder i Sønderjylland. Stedet kaldes også Femhøje. Højgruppen er opført over en periode på 300-400 år i bondestenalderen for omkring 5.000 år siden. Først byggedes langdysserne. Herefter rund- og stordysserne og til sidst jættestuen “Holmshøj”. Foto: Bent Sørensen.

Mødested på kort

Indlæser…