Skjern å Camping – Lønborg – Kyvling

Fra Skjern å Camping går vi ud i landskabet omkring Skjern å.

Turen går langs dæmningen ud til Lønborgvej, videre forbi Lønborg kirke til Enggården op til Skjern å, langs dæmningen forbi grødepladsen hen til den gamle spritrute tilbage til campingpladsen.

Mødested på kort

Indlæser…