Fjernvandrevej E6 i Syddanmark

Fjernvandrevej E6 fra Kruså til Nyborg

GPS-spor og kort:
Alle danske fjernvandreveje, herunder E6, findes også på Waymarkedtrails.org. Du kan også hente ruten på Outdooractive.

Ruteoversigt:

•  Gendarmstien fra Kruså til Høruphav, 69 km
•  Høruphav til Fynshav, 17 km
•  Øhavsstien fra Søby til Ærøskøbing, 20 km
•  Øhavsstien fra Svendborg til Hesselagergård, 33 km
•  Hesselagergård til Nyborg, 30 km

Gendarmstien fra Kruså til Høruphav
Denne strækning er afmærket med blå skilte med gendarmer og påskriften ”Gendarmstien”. Der er også nogle få andreaskors.
Vi går fra Kruså via Kollund, Rønshoved, Egernsund, Brunsnæs, Vemmingbund og Sønderborg til Høruphav. Gendarmstien er beskrevet i et lille hæfte, der udgives af Aabenraa og Sønderborg kommuner.

Høruphav til Fynshav
På denne strækning følger vi indtil videre den afmærkede cykelrute 8.
Ved informationstavlen umiddelbart før Høruphav drejer man op til den lille parkeringsplads og fortsætter på Sdr. Landevej mod Høruphav. Ruten følger cykelstier og biveje ud over bakkerne på Als via Kirke Hørup, Mjang, Gammelgård, Almsted, Notmark og Padholm til Fynshav. Her tager vi færgen til Søby på Ærø, hvor E6 fortsætter. Man kan også tage færgen til Bøjden og bussen til Svendborg, hvor E6 fortsætter ad Øhavsstien.

Øhavsstien fra Søby til Ærøskøbing
Denne strækning er afmærket med blå skilte med en vandringsmand med rygsæk og påskriften ”Øhavsstien”.
Vi går fra Søby via Vitsø, Søbygård, Skovby, Ærø Naturpark, Borgnæs, Stokkeby Nor og Vesterstrand til Ærøskøbing. Her tager vi færgen til Svendborg, hvor E6 fortsætter. Øhavsstien er beskrevet i brochurer og kortbog.

Øhavsstien fra Svendborg til Hesselagergård
Denne strækning er afmærket med blå skilte med en vandringsmand med rygsæk og påskriften ”Øhavsstien”.
Vi går fra Svendborg via Christiansminde, Rubjerg Skov, Ulkensdal, Vejstrup Å, Klingstrup, Broholm og Tange Å til Hesselagergård. Øhavsstien er beskrevet i brochurer og kortbog.

Hesselagergård til Nyborg
På denne strækning følger vi den afmærkede cykelrute 50.
Vi går fra Hesselagergård via Hesselager, Vormark, Bøsøre, Tårup Lund, Slude Strand, Holtsmose, Kogsbølle, Holckenhavn, over broen og t.v. ad Gl. Vindingevej og så ad Banestien, Tårnvej, rundt om fæstningen, langs Svanedammen og op ad alleen til Nyborg Station. Her kan vi tage toget til Korsør Station, hvor E6 fortsætter mod Kastrup.


Læs mere om Fjernvandrevej E6 i Danmark på ERA’s hjemmeside (engelsk)


Tilbage til oversigten