Danske fodaftryk på vandring i Europa

Formanden for Københavns Afdeling, Lis Nielsen, er en ægte ildsjæl, når det kommer til foreningsarbejde, der skal varetage vandrernes interesser. Hendes engagement har gjort en forskel langt ud over de danske grænser.

Lis Nielsen holder tale ved åbningen af LQT Menalon Trail i Grækenland 2015

Lis Nielsen holder tale ved åbningen af LQT Menalon Trail i Grækenland 2015

Som landsformand for DVL i 90’erne deltog Lis Nielsen i den europæiske vandreorganisations, European Ramblers’ Association (ERA) årsmøder. Her mødte hun en international gruppe af spændende personer, som alle brændte for vandring lige så meget som hun selv.

Lis indtrådte i ERA’s præsidium som økonomiansvarlig i 2001.

– Det var første gang en kvinde blev valgt ind og med mine bare 51 år repræsenterede jeg både ungdom og fornyelse, siger hun.

Lis blev valgt som præsident i 2009. I mere end 16 år har hun været med til at udvikle organisationen. Hun har blandt andet bidraget med både nytænkning og erfaring med de digitale medier fra første færd.

– Udviklingen af en 3-sproget hjemmeside blev hurtigt et af mine områder, således at ERA kunne blive synlig på det hurtigt voksende internet, siger Lis.

Med på nye trends og tendenser

Hun har brugt masser af tid på at besøge medlemsorganisationerne for at opfange trends og tendenser. Blandt andet medvirkede hun til at vandreorganisationerne på Balkan blev medlemmer. I dag bidrager de aktivt til at udvide det europæiske net af fjernvandreveje.

– Jeg har altid set det som min fornemste opgave at kunne inspirere til udvikling og nytænkning. På årsmøderne introducerede jeg workshops, hvor medlemmerne kunne præsentere nye og gode ideer for hinanden. Det lykkedes mig også at få flere personer engageret aktivt i den europæiske vandrebevægelse.

I EU-sammenhæng er vandring en “sport”, og her fik Lis ERA anerkendt som en officiel partner for det tilbagevendende projekt ”European Week of Sport” #BeActive. I de fora tales der meget om fodbold, matchfixing, doping, kvinders rolle og lign.

– Stor var min glæde derfor, da det i 2017 lykkedes at få friluftsaktiviteter på dagsordenen, og vi kunne diskutere adgang til naturen og vilkårene i de forskellige EU-lande, siger hun.

Vandreruter i verdensklasse

Lis’ begejstring for foreningsarbejdet i ERA har ført til 16 fantastiske år med projekter og oplevelser – store som små – overalt i Europa.

Men især det fodaftryk, hun som præsident satte på udviklingen af kvalitetsmærket ”Leading Quality Trails – Best of Europe”, vækker stolthed og glæde.

– De mange kriterier og hele tankegangen bag udvikling af en kvalitetsvandrevej er i dag en stor inspiration for myndigheder, turisme og vandreorganisationer – ikke kun i Europa men også world wide.

– Det er et fantastisk kvalitetsstempel og uvurderligt i markedsføringen af en vandrerute. Det har desuden genereret ekstra jobs i friluftssektoren overalt i Europa – og specielt i Udkantseuropa hvor antallet af nye vandreruter eksploderer lige nu. En udvikling jeg er stolt af at have været med til at starte, forklarer Lis.

En masse oplevelser og erfaringer i bagagen

For Lis’ vedkommende har arbejdet i ERA altså været en spændende periode af hendes liv. Og hendes indsats sætter fortsat spor i ind- og udland.

– Jeg har mødt så mange engagerede vandrere, som alle havde en historie at fortælle. Mit netværk er blevet bredt og er en inspiration til det arbejde, jeg har i dag som formand for Københavns Afdeling, siger hun.

Der er løbende blevet sendt informationer direkte videre til DVL’s Styrelse, således at den har haft mulighed for i god tid at kunne reagere. Det har gjort, at DVL i højere grad end tidligere har deltaget i fælles arrangementer og dermed har udbredt kendskabet til ERA.

– Udviklingen af de danske kvalitetsstier er en direkte udløber af denne kontakt. Fjernvandrevej E6 i Nordsjælland er ligeledes et resultat, siger Lis.

Det nytter stadig

I dag er Lis Nielsen ikke længere tilknyttet ERA. Det er DVL’s nuværende formand, Steen Kobberø-Hansen som bestyrelsesmedlem i organisationen.

– I mit arbejde i ERA har jeg blandt andet meget fokus på de 70.000 km lange fjernvandreveje og de certificerede kvalitetsvandreveje. Det er to hovedprodukter, siger Steen.

Han står i spidsen for promovering og koordinering i forbindelse med fjernvandrevejene. Og der er masser at holde styr på, når man skal koordinere noget, der strækker sig fra Nordnorge til Grækenland og fra Portugal til Estland.

– Det er mit arbejde at sørge for, at folk gerne vil gå på fjernvandrevejene, kan finde dem og få glæde af dem. Det er en kæmpe opgave at få så mange lande og organisationer som muligt til at samarbejde om vores fælles projekt. Men for mig er det vigtigt at deltage i noget, som rigtig mange mennesker får glæde af, siger han.

Steen har ligeledes engageret sig i at videreføre Lis’ arbejde med kvalitetsvandrevejene i Danmark og resten af Europa.

– Når folk nogle gange spørger efter gode vandreruter, så nævner jeg altid kvalitetsvandrevejene. De er nemlig pr. definition de bedste vandreruter i Europa. Der findes mange andre gode ruter, men de her er vandreruter i verdensklasse, siger Steen.

Af Freja Fredsted Dumont

Emner