Friluftsliv og græssende dyr

Godt nyt for besindige vandrere! Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, har i december 2019 udgivet et notat om mulige konflikter mellem gæster og græssende dyr.

Nysgerrige køer under frokostpause ved Barsø. Bente Michelsen

Nysgerrige køer under frokostpause ved Barsø. Bente Michelsen

De to forfattere Ole Hjorth Caspersen og Frank Søndergaard Jensen har læst al den faglitteratur om emnet, som de har kunnet finde fra hele verden. Generelt viser undersøgelsen, at risikoen for en uheldig episode mellem mennesker og dyr er minimal, når man færdes på et oplyst grundlag.

Naturpleje med store græssende dyr anses som effektiv i forhold til en gunstigere biodiversitet, og normalt er det uproblematisk at pleje områder på denne måde, samtidig med at de også anvendes rekreativt. Det sker, at man må begrænse den rekreative færdsel. Det vil normalt fremgå af skiltning ved indgangene. Det vil typisk være ridning i indhegninger med vilde heste, cykling i indhegninger med kvæg eller det kan være al færdsel i en indhegning, hvor der for ganske nylig er sat bison ud. Forhold, der kan udsætte dyrene for ubehag og mennesker for fare.

Menneskets skræmmende adfærd

Undersøgelsen beskæftiger sig udelukkende med relationen mellem mennesker og dyr inde i indhegningerne og ikke med forhold, som måtte forhindre friluftsliv i indhegningerne (fx at folk lader være at gå ind, fordi de er utrygge). Den beskriver særskilt erfaringer med kvæg, heste og bison. Fælles for dyrene er, at de er bange for mennesker og reagerer efter deres natur, når de bliver skræmt af vores adfærd. Alle vilde dyr har en urørlighedszone, som vi skal respektere. De bliver opskræmte af ukendt støj eller hurtige bevægelser.

Mange har hørt om sammenstød mellem dyr og mennesker, hvor mennesker er kommet slemt til skade. Hvor slemt er det, og under hvilke forhold opstår de alvorlige konflikter? Det viser sig, at der på verdensplan sker uendelig få sammenstød i forhold til antallet af mennesker, der færdes i indhegninger med vilde dyr.

I Danmark mistede en person livet i 2017 og flere blev alvorlig kvæstet. I England, Holland og Østrig kender man også problematikken og arbejder med løsningsforslag, der kan minimere antallet af konflikter.

Læs, hvad der står på lågen

Generelt bør man læse og følge de retningslinjer for adfærd, som sidder ved lågerne til indhegningerne.  I Østrig har man skabt et regelsæt som passende kan være vejledende for os i DVL, når vi færdes ude i naturen:

  1. Undgå kontakt med græssende dyr. Lad være med at fodre dem, og vær hele tiden på god afstand fra dem!
  2. Vær rolig og stille, lad være med at forskrække kvæget!
  3. Moderkøer beskytter deres kalve. Undgå køer med kalve især, hvis du har en hund med dig!
  4. Hav altid din hund under kontrol og i kort snor. Hvis det bliver klart, at koen vil angribe, skal du slippe hunden fri med det samme! 
  5. Gå ikke bort fra vandrestien!
  6. Hvis kvæget blokerer vejen så gå i en meget stor bue udenom!
  7. Hvis en ko kommer imod dig så forhold dig roligt og lad være med at vende ryggen til dyret, men gå bort fra den!
  8. Hvis der er tegn på uro hos kvæget, så forbliv rolig men forlad området hurtigst mulig.
  9. Respekter hegn. Hvis der er en låge, så brug den og luk den igen efter brug og gå rask igennem engen.
  10. Opfør dig respektfuldt overfor dem, som arbejder her, naturen og dyrene!

Af Ruth Pedersen, DVL Nordsjælland.


Læs hele notatet på research.ku.dk: Caspersen, O.H. og Jensen, F.S. (2019): Friluftsliv og græssende dyr i naturplejen – Notat om mulige konflikter ved mødet mellem besøgende og dyr. IGN notat december 2019.