Hallig Oland – Den ældste af halligerne

Hallig Oland nås nemmest med skibet ”MS Rungholt” der sejler fra Schlüttsiel, men der må ikke være for meget vind og helst ikke fralandsvind, fordi ellers er der ikke vand nok i prilen (sejlrenden). Rundt om halligen går der en trampesti på 6 km. Den vandres nok bedst sammen med en overnatning på Oland.

Hallig Oland

Hallig Oland

Kong Valdemar Sejr havde et jagthus på Oland, og er som den ældste opført i ”Kong Valdemars Jordebog” fra 1231.
Hallig Oland består af et værft (Neuwarft) med 15 huse – Boliger, forsamlingshus, kirke, skole men ingen børn, Café og et fyrtårn.
St. Petri kirke med stråtag blev oprindelig genopført efter at dens oprindelige værft ”Knudtswarft” blev ødelagt i 1824. Kirkeskibet der er fra 1733 og under dansk flag bærer navnet ”Olandts Wolfar” og erindrer om halligens sømænd.
Sammen med nabo-halligen Langenæs besøges Oland hvert forår af omkring 70.000 knortegæs. De foretrækker de saltede strandenge her tæt ved Vadehavet, derfor er halligerne perfekt som deres spisekammer på vej tilbage til de høje arktiske områder hvor de yngler. Navnet har de efter den knurrende lyd de frembringer i flok.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Hauke-Haien Kog spisekammer for de mange trækfugle