Hallig Gröde – Flot flora af salttolerante arter

Strandengene på Hallig Gröde bliver gennemsnitlige oversvømmet med saltvand 30 gange om året. Det giver en helt speciel vegetation af pionerarter. Halligen nås nemmest med skibet ”MS Rungholt” der sejler fra Schlüttsiel.

Fårene på den saltede strandeng

Fårene på den saltede strandeng

Hallig Gröde har bevaret de oprindelige saltede strandenge der fra juli til oktober står som et lilla hav af Tætblomstret Hindebæger eller også kaldt Fanø-lyng, Skallinge-lyng eller Mandø-lyng. De mest hårdføre pionerplanter er Spartina græs og Kveller, derefter kommer den flotte Strandmalurt, Tætblomstret Hindebæger, Engelskgræs og Strandasters. Til sammenligning har Hallig Hooge ikke i samme grad saltede strandenge og fremstår derfor heller som et lilla hav om sommeren.
Halligens vegetation bliver overvåget med det formål at følge udviklingen af dens flora, derfor kan man møde afgrænsede områder på halligen.

Halligen har to værfter: Knudsværft og Kirkeværft. I dag er der 7 beboere på halligen. Kirken er bygget sammen med skolen og en lærerbolig, men bliver ikke brugt nu om dage.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Hegemosen – En botanisk perle i Sydslesvig