Ny Frederikskog blandt kvier, får og engens fugle

Med Tøndermarskloven fra den 26 januar 2017 startede et omfattende naturprojekt, der skal sikre, at bestanden af flere sjældne eng- og vadefugle igen viser fremgang i marsken. Loven omfatter bl.a. Ny Frederikskog der især huser mange fugle.

Fårene i Ny Frederikskog

Fårene i Ny Frederikskog

Tag marskstiens stisløjfe 3 ”Højer, Klæggravene, Vidå” mærket med en sort pil for at komme rundt i Ny Frederikskog. Start fra Højer Mølle.
Kogen blev inddiget med Højer Havdige i 1861, med enkelte landbrug langs vejen i vest samt en mindre bebyggelse omkring den gamle Højer Sluse. Ny Frederikskog udnyttes til græsning, fortrinsvis af kvier og får. Stisløjfen giver mulighed for at opleve de mange fugle på tæt hold.

De fugtige marskenge giver grundlag for et rigt fugleliv. Eng- og vadefugle har gode ynglepladser, og der raster store flokke af fugle. Grøfterne her rummer et meget artsrigt planteliv med f.eks. brudelys og vandranunkler.
Om vinteren er marsken hjemsted for mange overvintrende musvåger, fjeldvåger, gæs og svaner.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Tevring Krat – Dufter som en parfumeflakon