Kategori: Smukkest

Under DVL Sønderjyllands vandreture rundt i det Sønderjyske og Sydslesvigske landskab møder vi rigtig mange smukke steder.
DVL Sønderjylland giver dig her tips til et udvalg af disse mange steder der kan inspirere til et besøg.
Find flere billeder og information om stederne ved at klikke videre på de enkelte billeder eller overskrifter.

Få alle de smukke steder vist på interaktivt kort her.

Geest Kog ved foden af Tøndermarsken

Her ved Jejsing Bakkeø indsnævres Tinglev Hedeslette mellem Tønder og Sønder Løgum. Her har smeltevandet fra sidste istids gletsjer fået fart på, og har derved skabt den smukke erosionsskrænt i Jejsing Bakkeø. Fra Jejsing Bjerg er der en storslået udsigt over Tinglev Hedeslette, Grønådalen og Geest Kog.

Udsigt til Tinglev Hedeslette fra Jejsing Bjerg

Hjerpsted bakkeø – Et relikt fra Saale istiden

Her hvor Hjerpsted bakkeø møder Vadehavet findes et af de få steder, hvor der ikke er blevet bygget diger for at tæmme havet. Bakkeøen ender enkelte steder ud mod Vadehavet i klinter som f.eks. ved Emmerlev Klev, der nogle steder er 13 m høj. Start turen ved Hjerpsted kirke, og gå langs kysten mod syd til Emmerlev Klev. Tag tilbagevejen ovenfor kysten via Tingdal Plantage.

Emmerlev Klev

Rumohrsgård Dyrehave midt på Als ved Hundslev

Skoven hørte tidligere til herregården Rumohrsgård, og i 1700-tallet blev skoven blandt andet benyttet som dyrehave med udsat dåvildt. Start turen ved Notmark kirke og følg stien til præstegården. Lidt længere mod Hundslev er der et skilt på venstre hånd mod Rumohrsgård Dyrehave.

Karsesøen i Rumohrsgård Dyrehave

Vedsted oldtidshøje – Gravmæler i hobetal

Egnen omkring Vedsted er meget rig på oldtidshøje. Inden for blot 3 km2 har der ligget mellem 100 og 150 gravhøje, og hører dermed til en af de højrigeste lokaliteter i Danmark. Start eventuelt fra Vedsted kirke og vandre langs Vedsted Sø de ca. 2 km ud til dysserne på Langdyssevej.

Vedsted langdysse på 92m

Stensigmose klint – En geologisk perle

De danske kyster med klinterne, strandengene og strandbredden er noget af det mest oprindelige natur vi har. Resten af det danske land er et kulturlandskab, og mange steder sågar et industrilandskab. Ved Stensigmose klint kan man se aftryk fra de sidste to istider, men især lerlaget fra Eem mellemistiden, da det sydlige Danmark var dækket af et hav. Klinten ligge på Broagerland ved Gammelmark.

Stensigmose klint

Tormaj Strand et paradis for fossiljægere

Tormaj er et lille samfund der ligger ud til Lillebælt på Haderslev Næs. Stedet har givet Tormaj dets navn - En lille eng i en slugt op fra stranden. Tag kærlighedsstien fra Tormaj gennem skoven mod Vilstrup Strand med de flotte udsigter fra toppen af klinterne.

Tormaj Strand

Søgård Mose en unik hedemose

Siden 1936 har mosen ligget hen som et fredet naturområde. I 1986 blev hedemosen skænket til Fugleværnsfonden af den tidligere ejer. Fugleværnsfonden har i de senere år arbejdet med at bevare mosens særegne natur ved bl.a. at bekæmpe tilgroning med birk. Søgård Mose ligger ca. 10 km syd for Aabenraa, tæt ved Søgård.

Smalbladet Kæruld

Gabet til Dyvig – Danmarks måske smukkeste indsejling

På spidsen af Als er Dyvig forbundet med Stegsvig og Als Fjord med Gabet. Gabet er en meget smal indsejling, hvor det at gå på grund sker for sejlerne. Når det sker må man få hjælp til at kippe masten til siden så kølen går fri af grunden, derved kommer skibet flot igen.

Gabet der forbinder Dyvig med Stegsvig

Kongeåen – Grænse i århundreder

I den tidlige Danmarkshistorie hed åen ”Skotborg Å” med henvisning til borgen af samme navn ved Skodborg. På den tid i 1200-tallet tjente åen som grænse mellem hertugdømmet Slesvig og Nørrejylland. Senere blev åen toldgrænse, og skiftede i folkemunde navn til ”Kongeåen” med henvisning til tolden.

Kongeåstien ved Københoved

Frøslev Polde – Digteren Karsten Thomsens helle

Frøslev Lyngpolde er en smuk, kuperet hede med lyng- og græsklædte klitter i den østlige del af Frøslev plantage. Plantagen indeholder et væld af stier der fører en rundt i dette storslåede indsande. Start eventuelt turene fra museet Frøslevlejren.

Frøslev lyngpolde