Kategori: Smukkest

Under DVL Sønderjyllands vandreture rundt i det Sønderjyske og Sydslesvigske landskab møder vi rigtig mange smukke steder.
DVL Sønderjylland giver dig her tips til et udvalg af disse mange steder der kan inspirere til et besøg.
Find flere billeder og information om stederne ved at klikke videre på de enkelte billeder eller overskrifter.

Få alle de smukke steder vist på interaktivt kort her.

Løjt Land – Løkker indrammet af levende hegn

I 1982 blev et stort område på den østlige del af Løjt Land fredet for at bevare de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Især de levende hegn, der danner rammen om de mange løkker, var bevaringsværdig.

Stævning af hegn på Løjtland

Kollund Skov – Byskov for borgerne i Flensborg

De tidligste kort fra 1600- og 1700-tallet viser, at der var skov her i området. Og med stor sandsynlighed har de stejle bakker og skrænter været skovdækkede lige siden den seneste istid.
Der er et utal af stier i skoven parallelt med Gendarmstien.

Kollund Skov ved Flensborg Fjord

Gråstenskovene – Seværdighed af national interesse

Gråstenskovene der primært består af Dyrehaven, Roden Skov og Rinkenæs Skov er en smuk, stærkt kuperet klassisk dansk løvskov, hvor store dele af bøgeskovsarealerne er noget af den flotteste bøgeskov i Danmark. I skovene er der overdrev og enge, hvor man til tider kan møde kvæg af arten Tiroler Grauvieh der holder græsset nede.

Gravhøjene i Roden skov

Gelting Birk – En enestående naturoplevelse

Gelting Birk er en landtunge mellem Gelting Bugt og Østersøen i Sydslesvig. I dag er landtungen et naturreservat der har stor betydning som rasteplads for gennemtrækkende og overvintrende fugle. Der er mulighed for at vandre rundt om og i selve reservatet.

Gelting Birk - Store Nor med diget og vindmøllen Charlotte

Årø Kalv – Blandt Danmarks smukkeste feddannelser

Årø kalv er et vildtreservat, og må derfor ikke besøges i yngleperioden 1. marts til 15. juli. Her på disse strandenge kan man møde et rigt fugleliv, og ikke mindst flere sjældne planter som f.eks. Strand-salat.

Strand-salat

Ny Frederikskog blandt kvier, får og engens fugle

Med Tøndermarskloven fra den 26 januar 2017 startede et omfattende naturprojekt, der skal sikre, at bestanden af flere sjældne eng- og vadefugle igen viser fremgang i marsken. Loven omfatter bl.a. Ny Frederikskog der især huser mange fugle.

Fårene i Ny Frederikskog

Tevring Krat – Dufter som en parfumeflakon

Tevring Krat er en del af Lovrup skov ved Arrild. Lovrup skov består af flere egekrat, egepur eller med en sønderjysk fællesbetegnelse – Skrøp. Disse skrøp indeholder en varieret flora af velduftende arter som kaprifolie og konvaller.

Tevring Krat i Lovrup skov

Helm Polde – En intens oplevelse på Toftlund Bakkeø

Skotsk Højland kreatur græsser her i klitlandskabet hele året. Det er til gavn for varmeelskende arter, såsom hugorm, firben og insekter. Helm Polde er en del af Hønning Plantage der ligger ved Arrild, og det er en intens oplevelse at vandre rundt i dette særprægede landskab af et indsande.

Græssende Skotsk Højland

Geest Kog ved foden af Tøndermarsken

Her ved Jejsing Bakkeø indsnævres Tinglev Hedeslette mellem Tønder og Sønder Løgum. Her har smeltevandet fra sidste istids gletsjer fået fart på, og har derved skabt den smukke erosionsskrænt i Jejsing Bakkeø. Fra Jejsing Bjerg er der en storslået udsigt over Tinglev Hedeslette, Grønådalen og Geest Kog.

Udsigt til Tinglev Hedeslette fra Jejsing Bjerg

Hjerpsted bakkeø – Et relikt fra Saale istiden

Her hvor Hjerpsted bakkeø møder Vadehavet findes et af de få steder, hvor der ikke er blevet bygget diger for at tæmme havet. Bakkeøen ender enkelte steder ud mod Vadehavet i klinter som f.eks. ved Emmerlev Klev, der nogle steder er 13 m høj. Start turen ved Hjerpsted kirke, og gå langs kysten mod syd til Emmerlev Klev. Tag tilbagevejen ovenfor kysten via Tingdal Plantage.

Emmerlev Klev