De otte naturhistoriske museer

I det danske museumslandskab findes der otte naturhistoriske museer. De er vidt forskellige i deres ansvarsområder, og nogle af dem er en del af et større museumskompleks sammen med både kultur- og kunsthistoriske samlinger og lokaliteter. Få overblik over dem her.

Turdeltagere hører om aflejringer og sedimentation. Foto Museum Sønderjylland

Turdeltagere hører om aflejringer og sedimentation. Foto Museum Sønderjylland

Af Asbjørn Holm, Museum Sønderjylland

Landets største naturhistoriske museum er Statens Naturhistoriske Museum i København. Det består af Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Museum og har hidtil ligget på tre forskellige adresser. I skrivende stund bygges der nye bygninger i Botanisk Have, som sammen med eksisterende bygninger skal rumme alle tre museer. Åbningsdatoen er ikke fastlagt endeligt, men mon ikke ultimo 2024 er et fornuftigt bud?

Hvis vi bliver på Sjælland og bevæger os 80 km mod syd, finder vi Geomuseum Faxe. Det er en del af Østsjællands Museum, et statsanerkendt museum der arbejder med nyere tids kulturhistorie og geologi. Museet har fire besøgssteder: Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Geomuseum Faxe, Kulturmuseum Øst og Stevns Klint. Som naturhistorisk museum arbejder Geomuseum med geologien i kalken og udstillingen “Danmarks fossile koralrev” viser, hvordan livet så ud for 63 millioner år siden.

Natur og drama

På Fyn ligger Naturama i Svendborg. Museet er statsanerkendt og fik sit navn i 2005 (hed tidligere Zoologisk Museum) og er siden fusioneret med Fjord & Bælt i Kerteminde. Navnet er sammensat af ordene ‘natur og ‘drama’ og signalerer et udstillingskoncept baseret på en spektakulær iscenesættelse af naturen bl.a. via museets store samling af præparater af døde dyr.

I Esbjerg ligger Fiskeri- og Søfartsmuseet. Dette museum er ligeledes statsanerkendt og arbejder både med kultur- og naturhistorie og med relationerne mellem mennesket og havet. Det har en frilandsafdeling, et saltvandsakvarium og sælarium tilknyttet.

I Gram ligger museet ved Gram Lergrav – Palæontologi og Naturhistorie. Det er statsanerkendt og er en del af Museum Sønderjylland. Museet er baseret på forskning og samlinger fra den geologiske epoke Miocæn og har en tilgængelig lergrav, hvor publikum kan deltage i fossiljagt og undersøgelser. På museet kan ses en stor samling af fossilerne fra Gramhavet.

Elever på tur i istidslandskabet syd for Aabenraa - her Bjergskoven og dødishul. Foto Museum Sønderjylland
Elever på tur i istidslandskabet syd for Aabenraa – her Bjergskoven og dødishul. Foto Museum Sønderjylland

Forskning og udstilling

I Aarhus ligger Naturhistorisk Museum. Det er statsanerkendt og arbejder med at aktualisere viden om naturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende. Museet har store samlinger af præparater og deltager i mange forskellige forskningsområder. Udstillingerne findes i Universitetsparken, og der arbejdes på at skabe et nyt Nature & Science-museum i løbet af de kommende år.

Limfjordens fossilskatkamre

På den nordligste del af Mors finder vi Fossil- og Molermuseet. Det er en del af Museum Mors, som er et statsanerkendt kulturhistorisk og geologisk museum, der har Mors som sit geografiske virkeområde. Museet består af tre afdelinger og et arkiv: Dueholm Kloster, Fossil- og Molermuseet, Dansk Støberimuseum samt Morsø Lokalhistoriske Arkiv. Fossil- og Molermuseet kan fremvise en stor og meget velbevaret samling af fossiler, der alle stammer fra moleraflejringerne i undergrunden, på højeste, internationale niveau.

På Fur finder vi Fur Museum. Det er statsanerkendt og hører under Museum Salling, som er den samlende organisation omkring fire museer og fem lokalarkiver på Salling-halvøen og Fur. I museets udstillinger findes det bedste fra samlinger af forsteninger fra moleret (kendt af geologer som Fur Formationen). Her kan du opleve fantastisk bevarede 55 millioner år gamle fisk, fugle, skildpadder, insekter, og planter af international klasse, hvoraf mange ikke kendes fra andre steder i verden.

F-ture med naturhistoriske museer

Er du vandrer, turleder eller blot helt almindelig naturinteresseret, så er der næsten altid et naturhistorisk museum tæt på dig, hvad enten du befinder sig i Jylland, på Fyn eller Sjælland. Mange af museerne laver deres egne aktiviteter og vandringer i landskabet – enten omkring selve museerne eller ude i naturen i forbindelse med deres ansvarsområder. Nogle af museerne laver F-ture sammen med DVL – tjek dem på dvl.dk/historiskevandringer.

Få mere viden om de otte naturhistoriske museers åbningstider, priser og aktiviteter på naturhistoriskemuseer.dk.

De naturhistoriske museer og DVL

Historiske Vandringer har sat gang i en række samarbejder mellem museer og Dansk Vandrelaugs aktive turledere. Takket være en støtte fra Nordea-fonden har det været muligt at etablere samarbejder og udviklingsprojekter, som kommer både medlemmer af DVL og museumsgæster over hele landet til gode. Resultatet er de såkaldte F-ture, hvor museernes fagpersonale og DVL’s turledere er enedes om at lave en tur i et givent område, hvor museet har sit arbejdsfelt. Historiske Vandringer kan altså både være med et kultur- eller naturhistorisk indhold.