DVL anbefaler Herning-Ikasts vandreområde

Vi har en fantastisk natur med mange forskellige udtryk, der spænder fra området omkring Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Odderbæk-stierne med frodigt landskab, søer og åer til Brunkulslejerne i Søby og Haunstrup med barsk og gold natur. 

Rørbæk Sø. Foto Svend Aage Midtgaard

Rørbæk Sø. Foto Svend Aage Midtgaard

Rørbæk Sø

På den jyske højderyg ligger Rørbæk Sø tæt på Tinnet Krat, hvor Danmarks to største åer udspringer med kun få hundrede meters afstand og løber i hver sin retning mod havet. Gudenåen, som er Danmarks længste å, og Skjern Å, Danmarks mest vandrige å. Et fantastisk smukt område med skov, stejle skrænter med lyng og egekrat. Søen gennemstrømmes af Skjern Å. 

I området er der mange afmærkede stier af forskellig længde og med forskellige startsteder. 

Start fra p-pladsen på Vester Møllevej 7, 7323 Give og gå de 11 km rundt om Rørbæk Sø, eller sammensæt din vandretur af flere kortere vandreture 2-4 km fra Ballesbækgård eller fra en af de mange p-pladser, der er i området i tilknytning til de afmærkede vandreruter. 

Du kan også holde øje med DVL Herning-Ikasts turprogram – så får du godt selskab med på turen.

Odderbæk-stierne 

Odderbæk-området ligger vest for Gudenåen og Skjernåens udspring, og syd for Rørbæk-søerne, hvor højderyggen skråner mod det flade Vestjylland. Odderbæk er et tilløb fra Sejrup Sø til Skjern Å. Her er både mager sandjord og god lerjord, og området er kendetegnet ved sin mosaik af natur, skov og landbrug i et bakket og varieret landskab. 

Sporet består af 9 mindre ruter af forskellig længde fra 1,7 til 7,5 km samt en større rundtur på 24,3 km. Ruterne er alle udformet som cirkler, således at man altid vender tilbage til udgangspunktet. De er indbyrdes forbundne i et sammenhængende system, så man kan tilpasse sin rute efter eget ønske. 

Start ved i Vesterlund eller se udførlige rutevejledninger på odderbaek.dk/kulturen/sporet, eller vælg kvalitetsstien Odderbækken med start på parkeringspladsen, Odderbækvej 1, 7323 Give.

Se mere på dvl.dk/kvalitetssti. 

Haunstrup Brunkulslejer 

Haunstrup Brunkulslejer ligger 10 km sydvest for Herning. Ruterne forløber i et meget varieret og kuperet terræn, hvor nåleskov veksler med løvskov og græssletter samt søer og delvist ubevoksede sandflader og -tipper, der vidner om den tidligere brunkulsgravning i området.

Her er 3 afmærkede vandreruter. Ruterne er henholdsvis 1,6 km (blå), 4,5 km (gul) og 3,4 km (rød), og de kan sagtens kombineres til en længere tur. Start ved p-pladsen P1 på Fjelstervangvej, 7400 Herning eller på P4 på Albækvej 6920 Videbæk. 

Læs mere på dvl.dk/herning/vores-omraade, hvor der er mange flere forslag til vandreture i vores naturskønne område.

Af Merete Christensen, DVL Herning-Ikast


Lad dig også inspirere her

De bedste vandrestier i Region Midtjylland
Fjernvandrevej E1 på Hærvejen
De bedste vandrestier i Region Nordjylland
De bedste vandrestier i Region Syddanmark
Vandrestier og vandreruter i Danmark – geografisk