Fire passionerede vandrere valgt ind i styrelsen  

DVL’s styrelse fik fire ambitiøse nye medlemmer på landsmødet i november 2023. Økonomisk balance, udvikling, internt og eksternt samarbejde og øget synlighed er noget af det, de har fokus på. 

De nye styrelsesmedlemmer blev fundet iblandt landsmødedeltagerne. Foto Camilla Dam

Runa Brøchner fra DVL Silkeborg, Majbrit Søgaard Berthelsen fra DVL Nordsjælland og Torben Grandfeldt fra DVL Storstrøm blev alle valgt for to år, imens Birgit Gedionsen fra DVL Roskilde overtager formand Dorrit Christensens plads i 2024. 

Her ser vi nærmere på deres engagement i Dansk Vandrelaug.

Runa Brøchner. Foto privat

Runa Brøchner

Formand og turleder i Silkeborg Afd. 

Hvorfor har du valgt at gå ind i styrelsesarbejdet? 

Jeg vil gerne bidrage i det strategiske arbejde med at udvikle Dansk Vandrelaug til at være den forening, som vandrere i hele kongeriget på tværs af generationer helt naturligt søger mod. Det er spændende at være med til at styrke sammenhængskraften i en organisation, som har eksisteret i mere end 90 år og som bygger på frivilliges engagement og kompetencer.     

Hvad er dine ambitioner for arbejdet?  

At vi får skabt balance i økonomien, som er en forudsætning for DVL’s forsatte eksistens. Det kommer ikke af sig selv. Vi skal samarbejde meget mere på tværs af afdelingerne, så vi kan dele viden og inspirere hinanden til at få lavet nye og tidssvarende vandreoplevelser til vores nuværende medlemmer og til mange (forhåbentlig) nye medlemmer i de kommende år.   

Hvad kan du særligt bidrage med? 

Jeg kan bidrage med min erfaring og kompetencer fra mine mange år som HR-chef med at udvikle organisationer og få mennesker til at vokse gennem samarbejde.  

Hvad betyder vandring generelt for dig? 

Vandring har en stor betydning for mig. Jeg er født på landet og har altid været vant til at bevæge mig i naturen. Jeg elsker både at vandre alene og gå i et fællesskab med andre. Begge dele kan noget helt særligt. 

Medlem siden: 2019
Indvalgt i styrelsen: November 2023
Jobmæssig baggrund: HR-chef i kommunalt regi indtil oktober 2023

Majbrit Søgaard Berthelsen. Foto privat

Majbrit Søgaard Berthelsen

Bestyrelsesmedlem i Nordsjælland Afd.

Hvorfor har du valgt at gå ind i styrelsesarbejdet? 

Dansk Vandrelaug er en fantastisk forening, som giver rigtig mange mennesker gode oplevelser gennem vandring og fællesskab. Jeg vil gerne bidrage til, at endnu flere kommer til at opleve dette, og derfor har jeg valgt at gå ind i styrelsen – simpelthen for at være med i arbejdet med at sikre en fortsat velfungerende forening og få hevet flere med om bord. 

Hvad er dine ambitioner for arbejdet?  

At vi i den nye styrelse får understøttet og forstærket det, som fungerer rigtig godt i lokalafdelingerne, samtidig med, at vi hjælper til med at strømline nogle af de ting, som de frivillige og medlemmerne har brug for kører optimalt. Desuden håber jeg på, at vi med et større fokus på de frivilliges fantastisk gode arbejde og stærke fællesskab kan tiltrække flere frivillige og nye medlemmer. Der foregår rigtig mange spændende aktiviteter og udviklingsarbejder i foreningen, til gavn for både medlemmer og den brede befolkning, og de fortjener at blive bedre kendt udenfor Dansk Vandrelaug. 

Hvad kan du særligt bidrage med? 

Dansk Vandrelaug står overfor et stort udviklingsarbejde for at udnytte potentialet i foreningen og sikre dens fremtid. I det arbejde kan jeg bidrage ved at være stærkt digitalt orienteret og samtidig have et stort fokus på naturoplevelser og en bæredygtig brug af naturen. Herudover repræsenterer jeg målgruppen med mindre børn, fuldtidsarbejde og generelt alt for lidt tid til fritidsaktiviteter. Her kan jeg komme med ideer og input til, hvilke tilbud fra Dansk Vandrelaug der kan være værdiskabende for denne målgruppe. 

Hvad betyder vandring generelt for dig? 

Vandring er livskvalitet for mig. Min ”hverdagsvandring” er primært i naturen, og det giver en balance og ro i sindet, samtidig med at det er en skøn måde at få rørt sig på. I ferierne er vandring med til at gøre ferieoplevelserne større, fordi man får flere detaljer med, når man vandrer gennem landskaber eller byer. Desuden betyder vandring for mig et rum at være nærværende i. Både i forhold til de omgivelser vi vandrer i og i relationen til dem, vi vandrer med, så der igennem vandring bliver skabt stærke relationer og dermed kvalitet i livet.  

Medlem siden: 2022
Indvalgt i styrelsen: November 2023
Jobmæssig baggrund: Uddannet biolog og arbejder med kommunikation i en brancheforening. 

Torben Grandfeldt. Foto privat

Torben Grandfeldt

Bestyrelsesmedlem og turleder i Storstrøm Afd.

Hvorfor har du valgt at gå ind i styrelsesarbejdet? 

For at være med til at udvikle og forny DVL. Her tænker jeg på samarbejde med andre organisationer. Både fritidsorganisationer og brugerorganisationer som bl.a. SIND og Bedre Psykiatri. Mange psykisk syge får ikke rørt sig nok. Det kan også være andre bruger/patientorganisationer. At give disse grupper tilbud om gå- og vandreture sammen med kontaktpersoner, ser jeg som en ny niche for DVL. 

Hvad kan du særligt bidrage med? 

Gennem mit arbejde har det været vigtigt at samarbejde, være i dialog og have empati. Det er ting, som er min styrke og som jeg vil kunne bruge i mit arbejde i styrelsen. 

Hvad betyder vandring generelt for dig? 

Det har altid betydet meget for mig, både som motion og især for naturoplevelserne. Jeg har vandret mange steder i verden, men mest i England og Skotland. Jeg har for det meste vandret for mig selv, men efter at jeg er blevet medlem af DVL, har jeg fået stor glæde ved at vandre i gruppe, som giver en masse social kontakt. 

Medlem siden: 2020
Indvalgt i styrelsen: November 2023
Jobmæssig baggrund: Gik på pension for 3 år siden, efter et arbejdsliv som pædagog, teamleder i psykiatrien i 12 år og de sidste 5 år af arbejdslivet som forstander på et stort forsorgshjem på Lolland, Sønderskovhjemmet. 

Birgit Gedionsen. Foto privat

Birgit Gedionsen

Formand og turleder i Roskilde Afd. 

Hvorfor har du valgt at gå ind i styrelsesarbejdet? 

DVL er inde i en spændende udvikling, som jeg meget gerne vil være en del af. DVL har en vigtig funktion som national varetager af vandrernes interesser, som jeg ikke har set andre vandrefællesskaber lægge vægt på. Det er derfor væsentligt, at DVL udvikler sig og engagerer vandrere i alle aldre som en del af organisationen og den vigtige interessevaretagelsesdel. 

Hvad er dine ambitioner for arbejdet?  

Som formand for en afdeling, der også har brug for udvikling, er det godt at kunne bringe medlemmernes behov frem til styrelsen, så der er sammenhæng mellem medlemmer og styrelse. Den viden, jeg kan viderebringe til styrelsen, turlederne og medlemmerne i min afdeling er meget værd for at udvikle vores afdeling. Og jeg kan selv bringe noget til bordet, ikke mindst når vi arbejder med udvikling af frivillige i DVL. 

Hvad kan du særligt bidrage med? 

Jeg har en meget bred baggrund inden for ledelse og organisationsudvikling, som jeg kan bringe i spil i udviklingen af DVL. Så har jeg ry for at kunne se sammenhænge, der ikke er der, og for at kunne se om hjørner. Jeg har ligeledes arbejdet så mange år med interessevaretagelse, at jeg ved, hvor vigtigt det er. 

Hvad betyder vandring generelt for dig? 

Fra barnsben har jeg været med på vandreture og har selv vandret meget. I min ungdom på vandringsleder og stier i Norge og Sverige, siden på rensdyr- og rypejagt med dyr på ryggen kilometer efter kilometer i fjeld og gennem brusende elve i Nuuks fjorde. Da jeg flyttede til Danmark for snart 5 år siden, var noget af det første jeg gjorde at melde mig ind i DVL igen for at finde ud af, at Danmark er andet end motorveje. Jeg går op i lokalhistorie og natur, og vandring er den allerbedste måde at kombinere de to ting. Som turleder har jeg hurtigt lært rigtig meget om natur og kultur i Danmark og Sydsverige.  

Medlem siden: 2019
Indvalgt i styrelsen: November 2023
Jobmæssig baggrund: Tidligere HR-chef, organisationskonsulent og mangeårig underviser. Nu studerende i samfundsvidenskab på RUC med henblik på at forske i frivillighed og civilsamfund.