Historisk vandring til Kongernes Jelling 

Jelling Museum er en del af Nationalmuseet og samarbejdspartner ved Historiske Vandringer. DVL Horsens har lavet en 9 km lang tur sammen med museet. 

Af Peter Krogh 

Den 26. april 2023 var 28 med på turen, hovedsagelig medlemmer fra Horsens, men også gæster. Det blev en dejlig blanding af vandring og fortælling. Vores historieformidler Henrik har stor viden om fortiden og nutiden i Jelling og omegn. 

Fimbulvinteren og kildekalk 

Vi begyndte på Thyras Høj, hvor der er en fantastisk udsigt og overblik over de rekonstruerede skibssætninger, palisade og kirke. Her hørte vi om kong Gorm den Gamle og hans søn Harald (ham, som tager æren for, at vi blev kristne). På vej ned i Jelling Skov mødte vi en frilagt boplads fra 500-600-tallet, hvor fimbulvinteren hærgede. Alle landsbyer uddøde i området. Nede i skoven er det forår med anemoner og nyudsprungne bøgetræer. Men det er også dansk forår med blæst og haglbyger. 

Langs Grejs Å ser vi på den mere moderne historie. Specielt interessant er kildekalken, som er blotlagt i en brudmur. Kildekalk blev brugt til mergel på markerne i gamle dage. Mange af vores kirker er bygget af kildekalk, som kommer herfra. Herunder er Århus Domkirke og altertavle restaureret med frådsten herfra.  

Frokost i Hakkehuset 

På grund af blæsten flytter vi den planlagte frokost til Hakkehuset, hvor der er mere læ end nede ved Fårup Sø. Hakkehuset byder også på historie. Efter kildekalk-eventyret er der fine huller i terrænet. Vupti, så kan de bruges til fiskedamme. Hakkehuset er dér, hvor skidtfisk er blevet hakket til foder (og deraf følgende massiv overgødskning af Grejs Å). 

Der er kø ved toiletterne ved Fårup Sø, så vi kan snakke og nyde udsigten. Desværre er vikingeskibet Jelling Orm, som ellers ligger på søen om sommeren, på værft, og isboden er kun åben i weekenden. Vi gik videre op mod Jelling igen med stop ved de mest fantastiske hulveje i flere rækker. Oppe ved Jelling er der lige plads til lidt moderne historie. Mindestenen for Tour de France 2022. 

Vi gentager turen den 10. september – alle er velkomne til at deltage med tilmelding.