Historiske Vandringer – Ribes hekse

Historiske Vandringer-logo

Ruten begynder og slutter ved HEX! Museum of Witch Hunt i Ribe.

Herfra start turen med at gå ud af byen igen, forbi den gamle byport, hvor portneren Niels Holdensen var beskyldt for trolddom, men dog klarede frisag, og langs Nørremarken frem til Ribe Galgebakke. Galgebakken ligger i Ribe Plantage, hvor de dømte hekse mødte deres endeligt på det store bål, der kunne ses helt inde fra byen, dengang plantagen ikke var bevokset med store træer som i dag. Plantagen udgør i dag et bevaringsværdigt kulturmiljø.

Herfra går turen videre tilbage mod Ribe, hvor der gøres stop med udsigt til byen. Herfra til den gamle pestkirkegård, hvor Danhostel i dag ligger. Her med udsigt til den såkaldte Hovedeng fortælles historien om de usikre tider, der førte til troen på trolddom og hekse, om epidemier, krige og klimaforandringer, der passede ind i kirkens billede af, at dommedag ventede lige om hjørnet. Fra vandrehjemmet er der ikke langt til Riberhus Slotsbanke. På den ca. 1 km lange tur går man ad skibbroen, hvorfra man troede, at heksene fløj. Her er også indlagt et stop ved stormflodssøjlen, hvor man kan se højden på vandet ved den store stormflod i 1634, som man mente var udløst af skadevoldende magi.

Fra Skibbroen nås slotsbanken, der tidligere husede slottet Riberhus, hvor kongens lensmand havde til huse. Her gjorde særligt Albert Skeel sig bemærket i forbindelse med Maren Spliids’ sag. Slotsbanken udgør i dag et spændende stykke natur, og herfra går turen videre mod Ribes historiske bymidte, der i dag kan takke tragiske omstændigheder (i form af den store brand i 1580) for at bykernen rekonstrueret i 1580’erne, hvorefter nedgangstider og en tidligt aktiv bevaringsbevægelse sikrede, at den i dag fremstår med en enestående periodemæssigt ensartet bygningskultur, der for en stor dels vedkommende har rødder tilbage til hekseprocessernes tid.

Vandringen går igennem de gamle gader og stræder, og gør stop ved Grønnegade, som omtales i kilderne om de ripensiske hekseprocesser. Takket være de afskrevne retsprotokoller fra Ribes trolddomsprocesser kan vi nøjagtigt stedfæste, hvor mange af konflikterne fandt sted og derfor stoppes der efterfølgende ved Bredeslippe, hvor de gamle gæsteboder lå, som husede de fattigste af byens beboere bl.a. Anna Lourups, hvis trolddomssag kom for retten i 1613. Herefter går turen til Tingslippe, hvor det gamle Tinghus lå, videre til hjørnet af Torvet, hvor Bøddelagde var, og videre til Sviegade. Turen fortsætter herefter forbi Ribe Katedralskole og Tårnborg, hvorefter der ligeledes gøres stop ved Sct. Catharinæ Kirke, hvor flere af de dømte havde deres kirkegang, og som bærer tydelige spor efter magisk praksis. Et væsentligt tema for turen er ligeledes den frygt for det onde, der gennemsyrede samfundet og resterne efter de magiske forestillinger, og som har efterladt sig spor på bygninger, mure og i de murankre, der for nogles vedkommende rækker helt tilbage til processernes tid.

Dernæst går turen forbi Det Gamle Rådhus, og der gøres stop ved mindepladen for Maren Spliids’ mand Laurids Skrædder i Sønderportsgade, hvor parrets hus engang lå. Spliids er Danmarks nok mest berømte heks, men også offer for en af de mest usædvanlige trolddomssager. Derfor har turen også stor fokus på de andre steder og magiske hændelser, der ledte til de mere almindelige og knap så højprofilerede sager.

Ruten bevæger sig til den anden side af Torvet og der gøres stop ved Domkirken, før der afsluttes i Sortebrødregade ved HEX.

Udlevering af materiale

Du kan låne materiale på HEX!. Materialet vil bestå af en rygsæk med lette og vejrbestandige skumplastplader, som sammen med et kort i tekst og billeder formidler historien på de enkelte stop på turen via genoptryk af et udvalg af renæssancens visuelle kilder.
Museet ejer rettighederne til reproduktioner af en række tryk og renæssancebilleder, som ellers kan være svært tilgængelige, men som illustrerer den forestillingsverden, der omgav trolddomsforfølgelserne, og som kan sætte billeder på historierne på turen. Rygsækken vil findes i tre sprogversioneringer.

Turen er lavet af HEX! Museum og DVL Esbjerg.

Sådan går du turen

Lån rygsækken hos HEX!, se her hvordan du gør.

Lyt til denne podcast undervejs på turen.

Du kan også følge turen på Outdooractive (uden fortællepunkter) eller Historisk Atlas (med fortællepunkter undervejs).

Læs her, hvordan du bruger Outdooractive eller Historisk Atlas på din tur.


Historiske Vandringer

er støttet af:

Nordea-fonden støtter På toppen med Dansk Vandrelaug