Historiske Vandringer – Skallerup Klit

Historiske Vandringer-logo

Skallerup Indlandsklitter fortæller historie

Her kan du vandre på en afmærket rute i et særpræget klitlandskab. Skallerup Indlandsklitter er på 140 hektar, blev fredet i 1963 for at beskytte mod byggeri og for at sikre de mange spændende arter af dyr og planter.

Indlandsklitterne blev til i en kold periode mellem 1500- 1700, hvor sandstorme lagde store områder helt øde i Nord- og Vestjylland. Lige her i indlandsklitterne blev flere landsbyer tvunget til at flytte.

Der er udarbejdet 5 små informationsfilm som formidles på QR-koder langs ruten. Du kan se filmene her

Desuden er der 17 info-punkter der knytter sig til ruten og som kan hentes sammen med vandrekortet. Kort for Skallerup Indlandsklitter med infopunkter.pdf

Der er fri adgang for alle i området.

Turen er lavet i et samarbejde mellem Vendsyssel Hisoriske Museum og DVL Aalborg.

Sådan går du turen

Vandreturen er på ca. 7 km.

Vandreturen starter på Slettingen Naturskole, hvor der er mulighed for at besøge den åbne informationsudstilling. Herfra går man forbi shelterpladsen, og rideruten følges et ganske kort stykke.
Der drejes ind i et spændende naturområde, og stien fører frem til “Fredskoven”.
Herfra fortsættes langs skoven og gennem forskellige dyrehegn. Her skal man forestille sig, at der førhen har været dyrkede marker og små gårde, som nu er dækket af flere meter sand. Landsbyerne Ajstrup, Thorstrup og Skallerup er alle forsvundet.
Turen fører frem til klitplantagen, som vidner om arbejdet med at få dæmpet sandflugten. Her kommer man nær Skallerup Kirke, som i middelalderen lå midt i kirkesognet. Kirken ligger der nu uden sin landsby.
Vandreturen fortsætter gennem klitterne, og man vandrer på en langstrakt forhøjning i landskabet. Her lå mergelbanen, hvor man fra 1928-1935 fragtede mergel ud til de sandede marker. Det skulle tjene som jordforbedring i forbindelse med genopdyrkning.
På tilbagevejen passeres flere små vandhuller. Vandhullerne er etableret for af forbedre levevilkårene for den sjældne og truede løgfrø. Herfra går turen tilbage mod Slettingen.
På turen rundt kommer man forbi to gode offentlige p-pladser, som også kan være gode startsteder for en vandretur.

Følg også turen på Outdooractive eller Historisk Atlas.

Læs her, hvordan du bruger Outdooractive eller Historisk Atlas på din tur.


Historiske Vandringer

er støttet af:

Nordea-fonden støtter På toppen med Dansk Vandrelaug