Jødernes flugt oktober 1943

Historiske Vandringer-logo

Beskrivelse

På denne vandretur hører du om jødernes flugt til Sverige i oktober 1943 og om nogle af de frihedskæmpere, der medvirkede til redningen.

På turen kommer du forbi en række steder, hvor begivenhederne for 80 år siden udspillede sig – både tilholdssteder for tyske og tyskvenlige, for jøder og dem, der hjalp dem med flugten.

Tuborg Havn var et af de steder, hvor sejladserne til Sverige udgik fra. Her ser du en mindetavle opsat få år efter besættelsen, samt det nyere mindesmærke ’Isaks Fod’ af billedhuggeren Peter Brandes.

Du kommer bl.a. forbi disse steder undervejs:

Svanemøllens Kaserne (1895-96), Ingeniørkasernen med øvelsesterræn i Ryvangsmarken.

Ved besættelsen 9. april 1940 blev kasernen beslaglagt af tyskerne, mens ingeniørtropperne benyttede øvelsesterrænet indtil august 1943.

Ryvangskvarteret, villakvarter udstykket i 1899, med bl. a. DNSAP’s  ”Landsarbejdstjenesten” på Sølundsvej og prins Harald og prinsesse Helenas villa på Svanemøllevej 25. I kvarteret boede også nogle prominente jøder, bl. a. kammersanger Poul Wiedemann.

Tuborg Havn, som i oktober 1943 var et af de udskibningssteder for danske jøder på vej til Sverige.

Granitmindesten opstillet i 1948 med indskriften:

Til minde om dem der gav Livet for at redde Landsmænd og holde Danmark aabent i aarene 1940-1945 rejstes Stenen ved denne Kyst hvorfra tusinder af danske førtes til sikkerhed i Sverige.

Isaks fod (1994) af kunstneren Peter Brandes. Foden, som peger mod Sverige, er symbol på jødernes flugt over vandet.

Mindelunden, indviet 5. maj 1950. Efter befrielsen 5. maj 1945 blev danske modstandsfolk klar over, at tyskerne havde benyttet den nordlige del af øvelsesterrænet til henrettelsesplads og begravelse af tilfangetagne modstandsfolk. Det besluttedes hurtigt, at indrette området som et minde for ofrene. De identificerede lig blev genbegravet 29. august 1945.

Mindelundens anlæg er tegnet af arkitekt professor Kaj Gottlob og stadsgartner Aksel Andersen. Monumenterne er af billedhuggeren Axel Poulsen, og billedkunstnerne Per Arnoldi og Bjørn Nørgaard. Inskriptioner af digterpræsten Kaj Munk.

Sådan går du turen

Turen starter på Svanemøllen Station og slutter i Mindelunden.

Følg turen på Outdooractive eller Historisk Atlas. Det anbefales, at du benytter Historisk Atlas, da der er indlejret små film undervejs.

Turen er lavet i samarbejde mellem Dansk Vandrelaug, Gentofte afd., Mindelunden, Gentofte Lokalhistoriske Forening og Gentofte Bibliotekerne.

Læs her, hvordan du bruger Outdooractive eller Historisk Atlas på din tur.


Historiske Vandringer

er støttet af:

Nordea-fonden støtter På toppen med Dansk Vandrelaug