Isfugl

Isfuglen er en af de mest eksotisk udseende danske ynglefugle med lysende, turkisblå overside, grønblå vinger, orangerød underside og hvid halsstribe. Den tilhører skrigefuglene, en gruppe af farvestrålende, primært tropiske fugle.

Isfugl. Foto Paul Dalholm Hansen

Isfugl. Foto Paul Dalholm Hansen

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening, dof.dk

Den er ganske sky, hvilket gør det til en endnu mere speciel oplevelse, når man endelig ser den.

Isfuglen yngler ved søer og vandløb omkranset af krat eller skov. Reden placeres for enden af en ca. 1 meter lang tunnel, som den udgraver i skrænter i nærheden af dens fiskepladser. Men den har svært ved at finde egnede, friske, lodrette skrænter, derfor er store rodklumper fra gamle væltede løvtræer populære som ynglesteder.

Den lever af småfisk, vandinsekter og forskellige krebsdyr, som den fanger ved at styrtdykke fra en udkigspost over vandet. Isfuglen er derfor afhængig af gode udkigsposter at jage fra og af vandområder med klart vand, hvor der er vandrette grene, der rager langt ud over vandet. Den dykker med stor præcision og kan tage fisk op til ca. 10 cm lange.

Længde: 16 cm
Vingefang: 24-26 cm
Vægt: 40-45 g

Hør isfuglens ’skrig’ og læs mere på dof.dk