Landsmødet 2023 bød på fine fremtidsvisioner og ny formand 

Dansk Vandrelaug går nye veje, hvilket afspejlede sig i det årlige landsmøde den 4. november 2023. Her blev stillet skarpt på året, der er gået, udvikling og lovændringer, ligesom der blev valgt en ny formand og nye styrelsesmedlemmer. 

En fyldt mødesal i Odense. Foto Camilla Dam

En fyldt mødesal i Odense. Foto Camilla Dam

Af Camilla Dam 

Fabrikken i Odense udgjorde endnu en gang en fin ramme, hvor omkring 100 delegerede, gæster og medarbejdere var samlet midt i landet til en dag fyldt med indblik, debat og flere store bifald. 

Nødvendige tiltag 

Økonomisk står foreningen bedre end den oprindelige prognose for 2023, men vi ser stadig ind i et likvidt underskud på knap en million kroner. Derfor har det også været nødvendigt at spare det postomdelte medlemsblad væk fra årsskiftet, så du nu kan læse en digital version af VandreLiv, som udkommer fire gange om året mod papirversionens seks.  

Når vi i mål med planerne for 2024, vil det ambitiøst lagte budget balancere på en knivsæg ved årets udgang. 

En større omlægning af medlemstyper og dermed kontingentsammensætning blev egentlig besluttet på formandsmødet i maj, men Styrelsen har valgt at udskyde indførslen af enhedskontingent et år. 

Udvikling i højsædet  

Selvom vi på det seneste har oplevet en nettomedlemsstigning, er nye tiltag bydende nødvendige for at sikre medlemstilgang fra yngre målgrupper og økonomien i det hele taget. Styrelsen har i 2023 derfor haft god gang i udviklingsarbejdet med ”DVL version 2”, og det arbejde fortsætter i 2024.  

Med baggrund i en spørgeundersøgelse i begyndelsen af 2023 står udviklingsudvalget nu med seks konkrete indsatsområder, som udvalgsformand Dorrit Christensen præsenterede på landsmødet.  

Det centrale er, at vi skal blive ved med at gøre det, vi allerede gør. Vores tilbud er rigtig gode til dem, der allerede er i foreningen. Det skal vi bygge ovenpå. Men vi skal også arbejde for at nå de målgrupper, som vil ud på egne ture. Vi vil gerne lave endnu flere ture og koncepter – også til nye målgrupper, som gerne vil vandre sammen med andre. Vandreferier er vældig populære, så dem kan vi måske også udbyde endnu flere af. Og så skal vi gøre mere for vores turledere, så vi får endnu flere af dem. 

Vi er indstillet på at bygge broen, mens vi går på den i forhold til strategi og handleplan frem til og med 2026. Den første opgave bliver at gøre udgangspunktet til fælleseje i hele foreningen. Og der skal udvikles flere vandretilbud og varer, der kan sælges i en webbutik. Der skal også findes flere frivillige hænder og fødder, som vil engagere sig i arbejdet, ligesom vi er åbne for nye partnerskaber. 

Valg af ny formand 

Ingen formandskandidater havde meldt sig forud for landsmødet, måske fordi Steen Kobberø-Hansens kæmpe arbejdsindsats i løbet af de otte år, han har været formand, havde skræmt potentielle kandidater væk. 

Men Styrelsen havde på forhånd sikret sig, at den via en række paragrafændringer i DVL’s love kunne arbejde videre i et forretningsudvalg, hvis det skulle vise sig, at der heller ikke på selve landsmødet ville være en frivillig til posten. 

De mange ændringsforslag skabte stor debat, hvorefter Styrelsen valgte at trække nogle dele af forslagene. Derfor skulle der findes en formand på landsmødet, hvilket fik Dorrit til at melde sig. 

Straks rejste hele salen sig og gav Dorrit et langt og varmt bifald med på hendes nye vej som landsformand. 

– Det bliver en stor og spændende opgave at overtage formandskabet efter Steens kæmpe arbejde. Jeg vil gøre mit bedste og glæde mig til samarbejdet, siger Dorrit. 

Valg af ny styrelse 

Her fik Kaj Søgaard, Herning-Ikast, genvalg til Styrelsen, ligesom Runa Brøchner, formand i Silkeborg, Majbrit Søgaard, bestyrelsesmedlem i Nordsjælland, og Torben Grandfeldt fra

Storstrøm blev valgt ind for en 2-årig periode, imens Roskildes formand, Birgit Gedionsen, fik plads for et år i stedet for Dorrit. 

Til slut var der naturligvis også et stort bifald til den afgående formand Steen Kobberø-Hansen, som fortsætter sit aktive vandreliv i både DVL Lyngby, nogle af DVL’s udvalg og i det europæiske vandrerforbund, ERA.

Skovtur under landsmødet 2023. Foto Camilla Dam
Skovtur under landsmødet 2023. Foto Camilla Dam