Åskov Hede – Klitlandskab midt i Sønderjylland

Åskov hede indgår i et stort naturområde ved Gelsådalen. Det rummer flere indsander eller klitlandskaber inde i landet, der er dannet uafhængigt af kysten. Der er mange muligheder for parkering, information og adskillige markerede vandreture.

Klitterne på Åskov Hede

Klitterne på Åskov Hede

Hele området ved Gelsådalen er gammelt grænseland. Den dansk-tyske grænse fulgte en strækning af Gelsåen fra 1865 – 1920. Omkring år 1900 nedbrændte 2 store hedegårde Åskovgård og Hedeagergård med to års mellemrum, og i denne periode var hedelandbruget i nedgang, og derfor blev gårdene ikke bygget op igen.

Den prøjsiske stat købte begge gårde samt jorden til Stenbæk Kro, og startede tilplantning af Stensbæk Plantage i 1904. Området blev købt for penge den prøjsiske stat havde fået i krigserstatning fra Frankrig efter krigen mellem de 2 lande i 1870 – 1871. Området domineres af flyvesand, fordi den ligger på en sandoverføgen del af hedesletten, der gennemskæres af Gelsåen og Gelsådalen.

I dag er der 3 hedearealer i forbindelse med Stensbæk Plantage – Ballumbjerg hede, Stensbæk hede og Åskov hede.
Åskov hede rummer en del karakterplanter for heden, og dens lave vådbundsområder sandfygningen har skabt – Det er f.eks. Klokke Ensian, Liden Ulvefod og Liden Soldug.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Nørreskoven – Blandt Danmarks længste kystskov