Mølleåen og Dyrehaven – videoinspiration til en 18 km vandretur

Se en video af, hvad du kan forvente på denne smukke og historiefyldte 18 kilometers rute i fredet natur langs Mølleåen, ned langs Øresundskysten og igennem Unesco sitet Dyrehaven.

Når man som artiklens forfatter er fra Silkeborg og vant til Gudenåens høje broer, så føles det som en gave, at gå over Mølleåens lave broer, hvor man kommer helt tæt på vandet og åens natur.

Når man som artiklens forfatter er fra Silkeborg og vant til Gudenåens høje broer, så føles det som en gave, at gå over Mølleåens lave broer, hvor man kommer helt tæt på vandet og åens natur.

Af Majbrit Søgaard

Hvis du har lyst til at vandre en længere tur tæt på København igennem smuk natur, som spiller en rolle i Danmarkshistorien. Så kan du vandre denne 18 kilometers tur fra Lyngby Station langs Mølleåen, ned ad Øresundskysten, igennem Dyrehaven og slutte af ved Klampenborg Station.

Ved Mølleåen lå Danmarks første industrisamfund, og ved Øresund har den danske stat sikret det åbne landskab og adgangen til kysten. Dyrehaven er det historiske levn fra tidligere kongers parforcejagter.

Det er en utrolig smuk vandretur, hvor man oplever et idyllisk Danmark, da der er værnet om de landskabelige og de historiske værdier, som de nu nedlagte samfund og jagtformer har efterladt.

Ruten Mølleåen og Dyrehaven går fra Lyngby Station til Klampenborg Station.
Ruten går fra Lyngby Station til Klampenborg Station. Kort: Openstreetmap.org

Ruten kan groft deles op i tre:

  1. Mølleåen
  2. Langs Øresundskysten
  3. Dyrehaven

Mølleåen og industri-historien

Mølleåen er egentlig en 36 km lang å. Den del af åen, som ruten følger, er de sidste cirka 9 kilometer fra Lyngby Sø til Øresund. Her falder terrænet 19 meter, og der kommer omkring 300-400 m2 vand igennem per sekund. Ret konstant på grund af, at Furesøen afvander i Mølleåen.

Det betyder, at der løb nok vand igennem Mølleåen, til at man kunne etablere mølledamme og vandmøller. Allerede i Middelalderen ved man med sikkerhed, at her har været vandmøller, som har malet mel. Ved Lyngby Nordre Mølle er det muligt at se et udvendigt (og funktionelt) møllehjul, som det eneste sted på ruten. Resten havde indvendige udnyttelse af vandet.

Senere ændrede møllerne sig, så der kunne produceres krudt, våben, klæder, papir og alverdens andet. Med udviklingen så dansk industri sin begyndelse, og møllerne langs denne del af Mølleåen spiller derfor en stor rolle i dansk industri-historie.

I Brede er der mange smukke gamle bygninger og idyl ved mølledammen.
Det er nemt at finde smukke steder til hvil langs ruten.

Der ligger 8 møller langs denne del af ruten, og heldigvis er der værnet om kulturhistorien, så der omkring møllebyerne er idyllisk og smukt.

Du kan læse mere om de enkelte møller og historien her.

Mølleåen og naturen

Det er selvfølgelig naturens oprindelige udformning, som gjorde det muligt at etablere møller her. Men med møllerne fulgte en ændring af dette oprindelige landskab, da der foran hver mølle er etableret en mølledam.

Altså en lille sø, som jo selvfølgelig har ændret landskabet markant.

Idyllisk mølledam med ænder og ællinger af toppet lappedykker.
I forbindelse med hver mølle er der en idyllisk mølledam. Foto: Majbrit Søgaard

I dag fremstår disse søer foran møllerne meget smukke, og ruten tager afstikkere hen foran møllerne, så man kan nyde søerne og se indløbene under møllehusene.

Indløbene ved de fleste af Mølleåens møller løber ind under bygningerne, hvor de fra 1800-tallet til 1900-talle drev turbiner. Der er derfor ikke meget at se i den henseende, men i stedet kan man nyde de smukke historiske industrisamfund.
Indløbene ved de fleste af Mølleåens møller løber ind under bygningerne, hvor de fra 1800-tallet til 1900-talle drev turbiner. Der er derfor ikke meget at se i den henseende, men i stedet kan man nyde de smukke historiske industrisamfund.

Det er langt fra alle steder langs ruten, at det er muligt at se Mølleåen. Nogle steder går man langs stejle bøgeskovsskrænter, og tæt på åen er der masser af rørskov og ellesump, som skjuler udsynet. Så derfor virker mølledammene og rutens forskellige broer som endnu flottere åbninger til åen.

Broerne er i øvrigt lave, så det er muligt at komme tæt på vandet. Måske er man vant til dette, men i fx Silkeborg over Gudenåen, så er broerne noget højere.

Derfor føles Mølleåen ved broovergangene meget nærværende og flot, og forhåbentligt er der flere end Silkeborgensere, der sætter pris på dette.

Mølleåen og Dyrehaven

Når du har passeret under Helsingørmotorvejen og vandret yderligere et par hundrede meter, så sker der noget forunderligt.

For nok går ruten igennem fredet natur næsten hele vejen. Men pludselig forsvinder byens støj, og så følelsen af at være endnu længere ude i naturen bliver stærkere.

Du er stadig langs Mølleåen, men nu er du også i Dyrehaven.

Her går ruten igennem Raadvad, hvor også den berømte Raadvad Kro ligger.

Vandringen fortsætter igennem Dyrehavens skovfyldte område omgivet af store træer, indtil du kommer til Strandmøllen ved kysten, hvor åvandet brusende møder havet.

Kysten

Det er meget specielt at gå fra den dybe og stille skov og så komme ud i lyset langs kysten. Kontrasten er slående, og man har næsten brug for en sid-ned for at fordøje indtrykket.

Ruten fortsætter langs kysten sydpå, og det er muligt at sidde på en lav betonmur kort efter, at du er kommet ud til vandet, for at nyde udsigten.

Øresundskysten er meget lysåben og inviterer til en badetur efter en tur langs Mølleåen og Dyrehaven
Når man kommer fra den tætte bøgeskov, så synes kysten meget lys og åben. Husk badetøjet til en dukkert halvvejs på ruten. Foto: Majbrit Søgaard

Over halvdelen af ruten er vandret nu, og hvis du har lyst til en dukkert, så er det et godt sted.

I øvrigt skal man nyde, at det er muligt både bade og vandre langs kysten her.

For den danske stat har brugt mange ressourcer på at sikre, at befolkningen har adgang til kysten. Samt at der er et åben landskab mellem Eremitagesletten og Øresund.

Ruten går 1,5 km sydpå langs kysten, og går så lidt pudsigt op ad nogle smalle trapper, når stien langs kysten stopper. Herefter er det over vejen og tilbage ind i Dyrehaven.

Fra Øresundskysten går det op ad trapperne før man krydser Strandvejen og kommer tilbage i Dyrehaven. Blandt andet på grund af trapperne er det en tur for de rørige.
Fra Øresundskysten går det op ad trapperne før man krydser Strandvejen og kommer tilbage i Dyrehaven. Blandt andet på grund af trapperne er det mest en tur for de rørige.

Dyrehaven og historien

Dyrehaven var kong Christian 5.s jagtområde til parforcejagt.

Han hegnede hele området ind og etablerede de specielle parforceveje. Så havde han frit udsyn over den udvalgte hjort, der blev jagtet rundt i Dyrehaven af kongens jagtselskab.

Senere opførte kong Christian 6. Eremitageslottet.

Eremitageslottet ligger midt på Eremitagesletten, hvor man kan se græssende hjorte på turen via Mølleåen og Dyrehaven
Eremitageslottet ligger midt på Eremitagesletten, hvor man kan se græssende hjorte. Foto: Majbrit Søgaard

Endnu en gang på ruten har naturen dannet mulighed for en aktivitet, som så igen har påvirket den fortsatte udformning af selv samme område.

Netop fordi området er så smukt og spændende, så er det i dag en del af det nordsjællandske parforcejagtslandskab, der er på Unescos Verdensarvsliste.

Dyrehaven og Naturen

Naturen i Dyrehaven er stærkt præget af hjortene, som lever her.

Der er et unaturligt højt antal hjorte for arealets størrelse. Det er bevidst og forvaltet netop sådan for at bevare det lysåbne og parklignende landskab.

De mange hjorte græsser nemlig træer hårdt ned, så spirende frø har ikke en chance.

Fordi her er så mange hjorte, så er her om vinteren ikke føde nok til alle. Derfor bliver de fodret ved foderhuse, når føden bliver for knap.

På ruten kommer du forbi to af disse fodersteder.

Da Dyrehaven har så lang en historie som værende et rekreativt område (selvfølgelig mest royalt i en del hundrede år), så findes der også en del gamle ege og bøge. De er med til at give Dyrehaven sit karakteristiske præg.

Dyrehaven er på grund af den gamle natur og forvaltningen af området et utrolig smukt sted. Det er også den mest velbesøgte natur, som vi har i Danmark.

Men hvis man kommer uden for weekend-myldretiden, så kan man være heldig at få det hele næsten for sig selv trods den nemme adgang fra København.

Lidt generelt

Da det er meget bynær natur, og det er et stort kulturhistorisk område, så findes der også en del spisesteder undervejs på ruten. Desuden er der en overnatningsmulighed på Lyngby Vandrehjem i Rådvad.

Det er også værd at vide, at rutens stier og veje er meget varieret. Nogle er store og offentlige – andre er små og smalle.

Der er desuden virkelig mange stier i området, og dermed forskellige ruter, som du kan gå.

Denne rute er foreslået af Dansk Vandrelaugs frivillige, så hvis du vil følge denne, så anbefales det, at tage et kort med. Enten printet eller fx downloadet på Outdooractive.

Rutebeskrivelse i grove træk

Kort Mølleåen og Dyrehaven

Lyngby Station og Lyngby Nordre Mølle

Fra Lyngby Station følger du stien langs vestsiden af banen, og du skal dermed ikke ned på nogle store veje.

Det første vand, som du møder er fæstningskanalen (i sig selv en spændende historie). Kryds kanalen og vandr så igennem de hvide bygninger ved henholdsvis Lyngby Roklub og Lyngby Kanoklub.

Gå herefter til højre og så under vejen, hvorefter du med det samme skal til venstre ind igennem et større kratområde med en smal sti – du er på rette vej!

Næste kanal er Mølleåen. Du skal over broen og så til højre. På venstre side ligger Pritzels Fabrik, og på højre kommer først Lyngby Mølledam og herefter Lyngby Nordre Mølle.

Lyngby Nordre Mølle er en museumsmølle, med et funktionelt udvendigt drejende vandmøllehjul, og rutens eneste af denne slags.

Ved resten af møllerne løber åen ind under bygningerne og udnyttelsen af vandet er skjult for de forbipasserende.

Fra Møllen krydser du vejen og går så nordpå og herefter ind i Sorgenfri Slotshave.

Ruten følger vestsiden af Mølleåen til Fuglevad Mølle.

Fuglevad Mølle

Ved Fuglevad Mølle går du til højre af asfaltvejen, over banen og følger østsiden af banen. Inden man når så langt, kan man gå lidt rundt om møllen og fornemme området.

Ruten fortsætter langs banen, hvor Mølleåen mange steder er skjult af rørskov og ellesump.

Brede Klædefabrik

Du når herefter til Brede, hvor der også er en restaurant. Ruten går igennem bygningerne ved Brede Værk og om på vestsiden, hvor der er en fin have.

Fra haven skal du til højre lidt uidyllisk bagom bygningerne og forbi et par containere og en parkeringsplads, men også her er man på rette vej.

Herefter fortsættes til venstre gennem hegnsporten, og man er tilbage i idyllen.

Midt imellem Brede og Ørholm krydses åen, så du kommer til at gå på vestsiden af åen nu.

Ørholm Mølle og Nymølle

Ved Ørholm Mølle tager du en afstikker fra ruten, da man går til højre langs asfaltvejen for at kunne se udsigten ned over Mølledammen.

Herefter er det tilbage til ruten for at gå nord om bygningerne og ind i bøgeskoven. Åen har slået et sving, så du er altså nu på nordsiden af den.

I bøgeskoven går du til højre og herefter anden gang til venstre.

Næste møllesamfund på ruten er Nymølle. Her fortsætter du lige over asfaltvejen, langs et hus og følger ruten langs nordsiden af åen.

Efter at have gået under lokalbanen, så går du til venstre og herefter til højre. Der er nu marker på ens venstre side.

Stien følges til højre og går under motorvejsbroen og forbi (men ikke over) en lille bro på højre hånd.

Efter et par hundrede meter kommer du ind i den del af Mølleåen, som ligger i Dyrehaven. Her bliver roligt på en helt ny måde.

Stampen, Raadvad Mølle og Strandmøllen

Du skal bliver ved med at holde til højre på ruten og kommer så til Stampedam og møllen Stampen.

Kryds asfaltvejen og hold fortsat til højre.

Næste dam er Raadvad Dam, hvorefter du kommer til Raadvad.

Ruten fortsætter ligeud indtil man kommer til en bro på højre hånd, som man går over.

Herefter drejer du til venstre.

Følg stien og gå under banen. Tag herefter næste sti til højre, og så til venstre, hvorefter du er ude ved Standvejen.

Drej til venstre af Strandvejen og gå hen til Strandmøllen og se Mølleåen fosse ud fra under bygningen.

Øresundskysten

Kryds vejen og gå langs kysten 1,5 km sydpå (dvs. til højre), til du kommer til nogle stejle trapper.

Dem skal du op ad, for så at krydse Strandvejen igen og ind i Dyrehaven.

Dyrehaven

Man går mod Eremitageslottet, men drejer sydpå ad Dalvej, som kommer cirka 200 meter inden Eremitageslottetet.

Følg vejen ligeud til du når til den stærkt brugte asfaltvej. Denne skal du til venstre ad (til højre lidt længere henne ligger Bakken). Når du kommer igennem de røde porte, så ligger Klampenborg Station på højre side.

Se ruten i Outdooractive.

Download: Rutebeskrivelse Mølleå og Dyrehaven