Medlems- og frivilligudvalget

Formålet med Medlems- og frivilligudvalgets arbejde er at sikre DVL’s fokusering på rekruttering, fastholdelse og servicering af medlemmerne samt at bidrage til, at frivillige i DVL rekrutteres, støttes, uddannes og behandles dygtigt og meningsfuldt.

I 2022 fokuseres på medlemsfastholdelse (baseret på projektet SMV Digital).