Medlems- og frivilligudvalget

Formålet med Medlems- og frivilligudvalgets arbejde er at sikre DVL’s fokusering på rekruttering, fastholdelse og servicering af medlemmerne samt at bidrage til, at frivillige i DVL rekrutteres, støttes, uddannes og behandles dygtigt og meningsfuldt.

Udvalget skal med udgangspunkt i Groupcare’s 7 trin hjul udarbejde et statuspapir og forslag til handlinger i et handlings- og idépapir. I 2021 fokuseres på medlemsfastholdelse (projektet SMV Digital).

Der skal derudover udarbejdes en frivilligstrategi for DVL, baseret på Friluftsrådets model til Frivilligstrategier, med det formål at fungere som grundlag for det videre frivilligarbejde i DVL.