Opfordring: Arbejd for adgang til landskabet

Fredede trampestier nedlægges, fordi kommunerne ikke når at besvare jordejeres afviklingsønsker. Kolding Afd. opfordrer til, at vi arbejder for flere etablerede stier.

Møde i Kolding Afd. angående adgangsregler. Foto Christian Rabjerg Madsen.

Møde i Kolding Afd. angående adgangsregler. Foto Christian Rabjerg Madsen.

Fra gammel tid var landskabet fyldt med trampestier mellem huse, gårde og landsbyer, da den direkte vej langs markskel m.m. var væsentlig kortere end ad vejene. Længst bestod kirke- og skolestier. Disse er i princippet fredede i dag, men kan alligevel nedlægges, hvis jordejeren blot meddeler det til kommunen og ikke får svar inden for en måned.

Mange kommuner har ikke kapacitet (vilje?) til at behandle sagerne så hurtigt, og derfor er det i dag vanskeligt at finde vandreruter gennem landskabet bortset fra i statsskovene og på offentlige arealer. Det opleves som farligt og uinteressant at gå på bilveje, derfor er der behov for nye stier i landskabet. I DVL-Kolding arrangerer vi 60-70 vandringer årligt. Vi vil gerne se nye landskaber så ofte som muligt og må nogle gange køre ret langt for at finde nye stier.

Kan kompensation bane stien

Man kunne jo godt argumentere for, at jordejerne som kompensation for de mange tabte stier skulle give mulighed for andre bedre sammenhængende stisystemer. Det er der rig mulighed for at gøre i forbindelse med de begyndende jordomlægninger, som kommer ved sammenlægningerne af gårde til store industrilandbrug.

I nogle landsbyer er der opstået stilaug, som arbejder på at få etableret nye lokale stier. Men så længe de ikke er indtegnet på et offentligt kort, bliver de kun kendt i stilauget. Vejdirektorates ”Centrale Vej- og Stifortegnelse” er et sted, hvor man kunne forvente at finde en oversigt over alle veje og stier i Danmark.

Men det er ikke tilfældet, så andre muligheder er nødvendige. Kun meget få kommuner har indlagt enkelte stier og ruter på kortet. Et samarbejde med turistbranchen kunne måske være en mulighed.

Kongeåstien ender uden for Kolding Kommune

Et projekt med at etablere en sti langs den gamle Kongeå-grænse over Jylland helt ud til østkysten er gennemført i vest. I Kolding Kommune har man endnu ikke formået at få en aftale med alle jordejere, så stien findes kun vest for Kolding Kommune.

Den 21. januar havde vi i Dansk Vandrelaug Kolding en debataften med vores lokale folketingsmedlem, Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets miljøordfører. Emnet var retten til at færdes til fods i naturen og i kulturlandskabet. Det er interessant ikke kun for DVL’s medlemmer, men for befolkningen generelt.

Vandring i naturen er den blide motionsform, som ikke overbelaster, men alligevel, ifølge flere undersøgelser, har forbavsende positiv indflydelse på helbred og trivsel, og vandring er særdeles afstressende. Vi burde alle vandre mindst en time i landskabelige omgivelser dagligt.

Vi kender ikke adgangsreglerne

Generelt er vi danskere meget uvidende om vores rettigheder med hensyn til at færdes i landskabet, fx betyder ‘Privat vej’ ikke, at det er forbudt at gå der. (Færdselsloven gælder jo også på private veje). Både jordejere og vandrere mangler viden om reglerne, og begge parter må respektere hinandens interesser. Lodsejeren bør ikke begrænse adgang unødigt, og vandreren bør kun efterlade sit fodaftryk og kun der, hvor det er lovligt at færdes.

På den ene side bør vi gå ud og udfordre begrænsningerne for at få problemerne frem i lyset. Hvis man bortvises fra stier og veje, som burde være åbne for en vandretur, er det kommunerne, der er første klageinstans.  På den anden side giver en mundtlig dialog med den enkelte lodsejer ofte bedre resultat end at opbygge en konflikt.

Her fra Kolding vil vi gerne opfordre andre afdelinger til at etablere kontakt/møder med politikere for at give dem forståelsen af, at ligesom luften og havet er hvermandseje, er landskabet som sådan også et fælleseje, vi alle skal kunne opleve – ikke kun fra en bil.

Hjælp politikerne med inspiration, forståelse og argumentation til det politiske arbejde, gerne nu hvor det politiske fokus ikke blokeres af økonomisk krise eller andre ekstraordinære forhold.

Af Ejnar Pedersen, Kolding Afdeling

Her kan du læse om regler for færdsel i landskabet

DVL.dk har samlet viden om adgangsregler her

Alleud.dk har lavet en oversigt over de 10 vigtigste regler

Miljø- og Fødevareministeriets oversigt over, hvor du må færdes