Et elektrisk hegn i Mols Bjerge er ingen hindring. Foto Helle Mortensen.

Adgangsregler