Hirtshals Kløverstivandredag

Find stierne i Danmark

Der findes ikke nogen samlet oversigt over de afmærkede stier i Danmark, men her er nogle ideer til at finde dem.

Med mindre man lige er kommet forbi en folderkasse, er det mest oplagt at gå en tur på biblioteket. Her er som regel en hylde med foldere over de lokale stier. Man kan også prøve på det lokale turistkontor og på kommunens borgerservice.

Endelig så har DVL’s sekretariat på Kultorvet stort set alle foldere. Prøv at kontakte dem, om de kan hjælpe.


Oversigt

 • Se vores geografisk inddelte oversigt over vandrestierne.
 • Dansk Vandrelaug godkender og certificerer de bedste vandrestier i Danmark som kvalitetsstier. Find dem her.
 • Naturstyrelsens vandreture, som før hed Vandreture i Statsskovene, giver brugervenlig turvejledning og naturformidling. Selv om oplaget forlængst har passeret millionen, går folderne stadig som varmt brød.
 • Naturstyrelsen har også udgivet en række andre foldere, som kan være gode at få inspiration fra.
 • Der går to fjernvandreveje igennem Danmark. Find dem her.
 • Find de længere vandreruter her (over 50 km).
 • Friluftsguiden.dk viser ruter og faciliteter for Sjælland, Hovedstadsområdet og Nordjylland indenfor: vandring, cykling, motion, sejlads, ridning og specifikke temaer. Den er udviklet af Regionalt Netværk for Rekreative Ruter i Region Sjælland. Data er tilvejebragt af kommunerne samt bl.a. museer, grønne foreninger, menighedsråd, naturvejledere, lokalhistorikere, Dansk Vandrelaug og Dansk Cyklistforbund. Herudover er der hentet data om overnatning, spisesteder og lignende fra Guide Danmark, der igen har oplysningerne fra de lokale turistbueauer eller tilsvarende.
  Friluftsguiden benytter en web-app, som kan tilgås her: QR Kode
 • Spor i Landskabet spor.dk er et landsdækkende projekt startet i 1997, hvor private lodsejere i samarbejde med lokale foreninger afmærker trampestier på deres arealer og giver adgang til privatejede natur- og kulturlandskaber.
 • Dansk Skovforening udgiver en del foldere om vandreture i deres skove.
 • Hjertestier er ruter, som er afmærket og beskrevet af Hjerteforeningen. De har også udgivet en app.
 • Kløverstier er et nyt koncept, der blev startet af Friluftsrådet og Nordea-fonden. I efteråret 2011 blev de første Kløverstier indviet over hele landet.
 • Kommunalehjemmesider har ofte en liste over lokale stier.
 • I forbindelse med OpenStreetMapprojektet opdateres løbende en wiki-liste over de afmærkede stier på dette kort. Hvis man trykker på view i højre kolonne vil man få vist ruteforløbet på et OpenStreetMap-kort.
 • Flere kommuner har udgivet Friluftskort, hvor der som regel er vist stier i et større område.
 • Bogen Vandreture i Danmark
 • Google: “vandreture i Danmark”
 • Google: “vandreruter i Danmark”
 • Friluftsrådet har for Nordeafonden udgivet rapporten Rekreative stiet i Danmark 2013, som giver et samlet landsdækkende overblik over stier, ruter og spor. Den inspirerer og vejleder i planlægningen af kommende stier, ruter og spor.
 • En nationalpark er et fredet naturområde som en stat forvalter for at beskytte og vise landets dyre- og planteliv og/eller vigtige og særegne naturværdier. Naturstyrelsen har lavet en samlet guide over nationalparkerne.
 • Læs mere om de danske naturparker på Friluftsrådets hjemmeside.

Til smartphones


Tilbage til oversigten